Ryhdy yhteistyö­kumppaniksi

Jatkuva yhteistyö on paras tapa tukea syövän vastaista pitkäjänteistä työtä. Syöpätutkimushankkeet kestävät usein jopa vuosikymmeniä. Myös lahjoitusvaroin ylläpidettyjä neuvonta- ja tukipalveluita tarvitaan vuodesta toiseen, sillä Suomessa todetaan yli 30 000 uutta syöpätapausta vuosittain.

Yhteistyökumppanina olet turvaamassa, että neuvontahoitaja on valmiina auttamaan syöpään sairastunutta tai hänen läheisiään silloin kun avun tarve on suurin. Syöpäsäätiön yhteistyökumppanina yrityksesi saattaa myös olla mukana tekemässä syöpätutkimuksen seuraavaa läpimurtoa.

Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta ei ole ristiriidassa Syöpäsäätiön tavoitteiden kanssa. On tärkeää, että voimme jakaa yrityskumppaniemme kanssa yhteisen näkemyksen suomalaisten terveyden edistämisen ja syöpätutkimuksen tukemisen tärkeydestä.

Tutustu nykyisiin yhteistyökumppaneihimme >>>

Syöpäsäätiön yritysyhteistyön periaatteet:

  • Syöpäsäätiön tavoitteena on edistää syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä levittää tietoa syöpäriskiä vähentävistä, terveellisistä elämäntavoista.  Tavoitteena on myös taata riittävästi tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yritysyhteistyön tulee olla linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa.
  • Syöpäsäätiö on riippumaton toimija. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Syöpäsäätiön varojen käyttöön tai viestintään millään tavalla.
  • Syöpäsäätiö toimii eri yhteistyökumppaneidensa kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.
  • Syöpäsäätiö ei tee yritysten kanssa sellaisia sitoumuksia, joita ei voi julkistaa.
  • Syöpäsäätiö tekee yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaksi sovituista asioista aina kirjalliset sopimukset, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty.
  • Syöpäsäätiö noudattaa ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tuotehankinnoissa eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.
  • Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä pääsääntöisesti vain vakiintuneiden yritysten kanssa.
  • Syöpäsäätiö ei tee yhteistyötä alkoholi- ja tupakkateollisuuden eikä luontaistuotealan yritysten kanssa.

Yritysyhteistyö, kumppanuudet:

Kaija Laitinen, yhteyspäällikkö
puh. 044 218 4331
kaija.laitinen(at)cancer.fi