Ryhdy yhteistyö­kumppaniksi

Jatkuva yhteistyö on paras tapa tukea syövän vastaista pitkäjänteistä työtä. Syöpätutkimushankkeet kestävät usein jopa vuosikymmeniä. Myös lahjoitusvaroin ylläpidettyjä neuvonta- ja tukipalveluita tarvitaan vuodesta toiseen, sillä Suomessa todetaan yli 30 000 uutta syöpätapausta vuosittain.

Syöpäsäätiön yhteistyökumppanina yrityksesi saattaa olla mukana tekemässä syöpätutkimuksen seuraavaa läpimurtoa. Yhteistyökumppanina voit myös olla turvaamassa, että neuvontahoitaja on valmiina auttamaan syöpään sairastunutta tai hänen läheisiään silloin kun avun tarve on suurin. Voit myös olla tukemassa hyvien elämäntapojen leviämistä ja valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa.

Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta ei ole ristiriidassa Syöpäsäätiön tavoitteiden kanssa. On tärkeää, että voimme jakaa yrityskumppaniemme kanssa yhteisen näkemyksen suomalaisten terveyden edistämisen ja syöpätutkimuksen tukemisen tärkeydestä.

Syöpäsäätiön yhteistyökumppanuuden arvo on vähintään 100 000 € vuositasolla, Syöpäsäätiön Roosa nauha -kumppaniksi pääsee mukaan myös pienemmillä sopimuksilla.

Tutustu nykyisiin yhteistyökumppaneihimme >>>

Tutustu Roosa nauha -yhteistyökumppanuuteen >>>

Syöpäsäätiön yritysyhteistyön periaatteet:

  • Syöpäsäätiön tavoitteena on edistää syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä levittää tietoa syöpäriskiä vähentävistä, terveellisistä elämäntavoista.  Tavoitteena on myös taata riittävästi tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yritysyhteistyön tulee olla linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa.
  • Syöpäsäätiö on riippumaton toimija. Syöpäsäätiö ei tue mitään yritystä tai tuotemerkkiä. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Syöpäsäätiön varojen käyttöön tai viestintään millään tavalla.
  • Syöpäsäätiö ei tee yritysten kanssa sellaisia sitoumuksia, joita ei voi julkistaa.
  • Syöpäsäätiö tekee yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaksi sovituista asioista aina kirjalliset sopimukset, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty.
  • Syöpäsäätiö noudattaa ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tuotehankinnoissa eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.
  • Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä pääsääntöisesti vain vakiintuneiden yritysten kanssa.
  • Syöpäsäätiö ei tee yhteistyötä alkoholi- ja tupakkateollisuuden eikä luontaistuotealan yritysten kanssa.

Yritysyhteistyö, kumppanuudet:

Tuuli Lahti
puh. 040 5580977
tuuli.lahti(at)cancer.fi