Syöpätutkimuksen julkinen rahoitus on vähentynyt ja yliopistolta saatavan perusrahoituksen saaminen on vaikeutunut. Suurin rahoittaja ovat yksityiset säätiöt, joiden osuus on 39 prosenttia. Suomen Akatemian rahoitus on tutkijoille toiseksi tärkein 22 prosentin osuudellaan. Oma yliopisto rahoittaa 19 prosentilla ja on kolmannella sijalla haastateltujen antamien tietojen perusteella.

Kilpailu rahoituksesta on lisääntynyt ja tutkijan työajasta saattaa mennä jopa neljäsosa rahoituksen hankkimiseen. Hankalinta apurahan saaminen on oman tutkimusryhmän johtajana sekä tutkijatohtorina.

Yliopistot tarjoavat tutkijoille ympäristön, mutta eivät rahoita tutkimusta, joten käytännössä rahoitus haetaan muualta. Tutkijat tuntevat myös epävarmuutta työnsä suhteen, sillä yli puolet kantoi huolta rahoituksen jatkuvuudesta.

Syöpäsäätiön osuus on jopa viidesosa haastateltujen syöpätutkijoiden rahoituksesta

Vastaajista 22 prosenttia pitää Syöpäsäätiön rahoitusta merkittävänä omalle tutkimustyölleen ja lähes kaikki kertoivat Syöpäsäätiön rahoituksen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa tai ainakin pysyvän ennallaan. Tällä hetkellä Syöpäsäätiön osuus on 19 prosenttia haastateltujen syöpätutkijoiden rahoituksesta.

Unelma on mullistaa syövänhoito

Kysely selvitti myös tutkijoiden haaveita ja unelmia työssään. Vastaukset kuvaavat hyvin tutkijoiden motivaatiota ja omistautumista työlleen.

”Unelmani on löytää pitkäjänteisen ja fokusoidun syöpätutkimuksen kautta sellainen syöpähoito, joka pystyisi parantamaan levinneeseen syöpään sairastuneen potilaan. Tällainen hoitomuoto mullistaisi syvänhoidon”.

”Syöpään sairastunen perheen ja erityisesti lasten tukeminen.”

Syöpäsäätiön teettämän tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Kysely perustuu 97 syöpätutkijan puhelinhaastatteluun.

Suomen tärkein apuraha kerätään nyt!

Syöpäsäätiö perustettiin 70 vuotta sitten. Tuolloin yksi kolmesta syöpäpotilaasta jäi henkiin. Nykyään jo kaksi kolmesta paranee. Tuoreen Concord-3-tutkimuksen mukaan Suomi on tänä päivänä kahdeksan kärkimaan joukossa, kun mitataan syövästä selviytymistä.

”Vain varmistamalla syöpätutkimuksen rahoituksen voimme kehittää hoitoja ja voittaa syövän. Lahjoittajamme ovat  aivan keskeisessä roolissa siinä, että tutkijat voivat tehdä huippututkimusta syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi”, kertoo pääsihteeri Sakari Karjalainen.

”Juhlavuonna haluamme yhdessä syöpätutkijoiden kanssa vedota suomalaisiin ja pyytää heitä mukaan talkoisiin keräämään varoja tärkeään syöpätutkimukseen.”

”Valtion budjetissa terveydenhuoltoalan tutkimukseen kohdennetut määrärahat ovat pienentyneet vuosina 2011–2016 reaalisesti 63 prosenttia.”

Tieteen akateemikko, professori ja Syöpäsäätiön puheenjohtaja Sirpa Jalkanen, urologian erikoislääkäri ja tutkija Antti Rannikko sekäylilääkäri ja kliinisen hematologian professori Kimmo Porkka allekirjoittivat 12.3. Suomen tärkein apuraha -keräyksen käynnistystilaisuudessa Suomen kansalle kohdistetun seitsemän miljoonan euron apurahahakemuksen syöpätutkimuksen hyväksi.

Syöpäsäätiö on rahoittanut merkittäviä tutkimuksia

Syöpäsäätiön tutkimusrahoituksella on saavutettu merkittäviä tuloksia, esimerkiksi akatemiaprofessori Kari Alitalo on löytänyt etäpesäkkeiden leviämiseen liittyvän imusuoniston kasvua sääteleviä tekijöitä ja reseptoreita. Kasvaingenomiikan professori Lauri Aaltonen ja akateemikko Albert de la Chapelle ovat pystyneet avaamaan tuloksellisesti paksusuolisyövän genetiikkaa ja akateemikko Sirpa Jalkanen on päässyt huimasti eteenpäin kamppailussa syöpää vastaan sen immunologiaa tutkimalla.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastosta on myönnetty tutkimusapurahoja vuodesta 2004 alkaen. Sinä aikana Suomessa rintasyöpien hoidossa on tapahtunut isoja kehitysaskeleita. Muun muassa vaikeasti hoidettavien rintasyöpien liitännäishoidot ovat tehostuneet, minkä seurauksena monen naisen syöpä ei nykyisin uusiudu. Esimerkiksi HER2-positiivisen rintasyövän osalta trastsumabin ja muiden HER2-lääkkeiden käyttöönotto on pidentänyt levinnyttä rintasyöpää sairastavien elinaikaa ja parantanut elämänlaatua.

Syöpäsäätiö rahoittaa myös Suomen Syöpärekisterin tutkimustoimintaa, jonka avulla kyetään muun muassa osoittamaan, minkälaiset valtakunnalliset syöpäseulonnat alentavat kuolleisuutta. Tutkimustiedon pohjalta mammografiaan kutsutaan nykyisin myös yli 60-vuotiaat, jotta rintasyöpä voidaan löytää aiemmin ja yhä useampi voisi parantua kokonaan.

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen aloitteesta alkoi Suomessa jo vuonna 1963 kohdunkaulan syövän esiasteiden seulonta, joka vähensi merkittävästi tautiin sairastuneiden määrää ja on vähentänyt kohdunkaulan syövän kuolemat viidennekseen.

Lisätietoja:

pääsihteeri Sakari Karjalainen puh. 0400 818 910, @sakari_k
Viestintä ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko puh. 050 582 2211, @HelenaHulkko
Viestinnän asiantuntija Anu Kytölä puh. 050 382 8968, @AnuKytola

etunimi.sukunimi(a)cancer.fi