Uusi menetelmä tunnistaa virtsasta syöpäsolujen vapauttamia biomarkkereita. Biomarkkerit ovat kehon biologisia tekijöitä, joiden avulla sairaus, kuten syöpä, voidaan tunnistaa. Solun ulkopuolisten rakkuloiden on havaittu olevan lupaavia uusia biomarkkereita virtsassa.

”Solun ulkopuolisten rakkuloiden havaitseminen ja tutkiminen virtsassa tarjoaa valtavan potentiaalin uusien urologisten syöpien testien kehittämiseksi. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia urologisten syöpien varhaisdiagnostiikkaan ja ehkä myös ennusteen arvioimiseen. Tähän liittyvä tutkimus on kuitenkin vielä alussa”, kertoo professori Jyrki Heino Turun yliopiston biokemian laitokselta.

Heinon mukaan rakkuloista on mahdollista saada paljon monipuolisempaa tietoa kuin esimerkiksi solun ulkoista DNA:ta analysoimalla.

”Rakkuloiden proteiinikoostumuksen selvittäminen mahdollistaa uusien biomarkkerien etsimisen ja usean merkkiproteiinin samanaikaisen analysoinnin. Tämän lisäksi on tulevaisuudessa mahdollista analysoida syöpäsoluista peräisin olevien rakkuloiden sisältämiä muita molekyylejä”, kertoo Heino pitkällisen tutkimustyön tuomista tuloksista.

Nyt julkaistun tutkimuksen ansiosta tutkijoilla on mahdollisuus käyttää uusia menetelmiä, jotka edesauttavat lupaavien uusien virtsakokeiden kehittämistä.

Tulevaisuudessa tutkimuksen tulokset voivat auttaa urologista syöpää, kuten eturauhassyöpää,  sairastavia potilaita, kun diagnoosia saadaan aikaistettua ja hoidon ajoitusta parannettua.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä belgialaisen Gentin yliopiston kanssa.

Syöpäsäätiö tukee Jyrki Heinon ryhmän tutkimusta 100 000 euron apurahalla.

Lue lisää: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/uusia-tyokaluja-urologisen-syovan-tunnistamiseen

Kuva: Jouko Keski-Säntti