Suomessa todettiin vuonna 2018 kaikkiaan 34 372 uutta syöpää. Naisten yleisin syöpä on edelleen rintasyöpä ja miesten eturauhassyöpä. Toisella sijalla on molemmilla sukupuolilla paksu- ja peräsuolisyöpä. Syöpään kuoli  12 730 suomalaista. Tiedot ilmenevät Suomen Syöpärekisterin vuosiraportista, joka käsittää vuoden 2018 luvut.

Vuosiraportissa tarkastellaan syövän ilmaantuvuutta ja syöpäkuolleisuutta myös koulutusasteittain.

Syöpien ilmaantuvuudessa on selkeitä koulutusasteen mukaisia eroja niin naisilla kuin miehillä. Yleisesti ottaen peruskoulutetuilla miehillä ilmenee enemmän syöpiä kuin korkeakoulutetuilla. Naisten kohdalla taas syöpiä ilmenee enemmän korkeakoulutetuilla. Syy tähän on se, että naisten yleiset syövät, kuten rintasyöpä ja ihomelanooma, ovat yleisempiä korkeakoulutetuilla.

Suurimmat koulutusasteen mukaiset erot ilmaantuvuudessa havaitaan keuhkosyövässä. Sekä naisilla että miehillä keuhkosyöpää ilmenee enemmän peruskoulutusasteen omaavilla.

Myös ihomelanoomassa koulutusastekohtaiset erot ovat suuria. Sekä naisilla että miehillä ilmaantuvuus on korkeasti koulutetuilla yli 60 prosenttia korkeampi kuin peruskoulutuksen saaneilla.

Syöpäkuolleisuudessa koulutusastekohtaiset erot ovat vielä suurempia kuin ilmaantuvuudessa. Useimpien yleisten syöpien kohdalla syöpään kuolee enemmän peruskoulutuksen saaneita kuin korkeakoulutettuja.

Syöpäsäätiö tukee vuosittain merkittävästi Suomen Syöpärekisterissä tehtävää tilastollista ja epidemiologista tutkimustyötä.

Suomen Syöpärekisterin sivuille ja vuosiraporttiin tästä.