Jarmo Wahlfors siirtyi tehtävään Suomen Akatemiasta johtajan (tutkimusinfrastruktuurit) tehtävästä, mistä hän jäi virkavapaalle. Wahlforsilla on 25 vuoden monipuolinen kokemus tutkimusmaailmasta biolääketieteellisessä tutkimuksessa sekä tutkimuksen kehittämisen ja rahoituksen parissa. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen yksikön johtajana ja Tampereen yliopiston tutkimuksen kehittämispäällikkönä. Tutkijanurallaan Wahlfors johti geeninsiirtoteknologian tutkimusryhmää Kuopion yliopistossa.

Tutkimusjohtajan tehtävä on Syöpäsäätiössä uusi. Tutkimusrahoituksen kentässä on Suomessa tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena Syöpäsäätiöllä on tarve arvioida rahoituskäytäntöjään ja rooliaan suhteessa muihin tutkimusrahoittajiin. Lahjoitusvaroilla toimiva Syöpäsäätiö pyrkii tutkimusjohtajan tuella entistä vahvemmin turvaamaan syöpätutkimuksen korkeaa tasoa ja tuloksellisuutta Suomessa.

Tutkimusjohtajan päätehtävä on kehittää rahoitusta muutoksen vaatimaan suuntaan ja vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuuden arviointia. Tutkimusjohtaja tukee myös Syöpäsäätiön viestintää ja varainhankintaa tutkimuksen tulosten tunnetuksi tekemisessä. Syöpäsäätiö tuo tutkimustuloksia esille esimerkiksi lokakuisessa Roosa nauha -keräyksessä, jonka tuotoilla on kehitetty muun muassa rintasyövän hoitoa merkittävästi.

”Syöpäsäätiön tutkimusrahoitus on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Myös säätiön varainhankinta on kasvanut voimakkaasti ja tuloksellisesti. Sen myötä meillä on entistä suurempi tarve tuottaa tietoa säätiön rahoittamasta tutkimuksesta ja sen vaikuttavuudesta. Jarmo Wahlforsista saamme joukkoomme erinomaisen tutkimuksen puolestapuhujan”, iloitsee Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

”Entisenä syöpätutkijana koen palaavani juurilleni ja pääseväni tekemään arvojeni ja ihanteideni mukaista työtä syöpätutkimuksen tukemisen parissa.

Uskon, että osaamiseni ja kokemukseni täydentävät Syöpäsäätiössä ja Suomen Syöpäyhdistyksessä jo olemassa olevaa erinomaista osaamista,” toteaa tutkimusjohtaja Wahlfors.

Syöpäsäätiö tuki Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa tutkimusta vuonna 2018 yhteensä 8,8 miljoonalla eurolla.

Lisätiedot:

Tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, puh. 050 410 1456

Viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko, puh: 050 582 2211

Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 70 vuotta syövän voittamiseksi  

Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään viiveettä syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa 70 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää.