Johtuen tämän kevään poikkeuksellisesta tilanteesta ja lukuisista peruuntuneista kokouksista, matka-apurahojen käyttökohdetta on mahdollisuus muuttaa ja apurahan käyttöaikaa jatketaan v. 2021 loppuun. Asiasta ohjeistetaan tarkemmin apurahan saajia.

Matka-apurahan saaneita yli 50

Syöpäsäätiö on myöntänyt tämän kevään matka-apurahat 52 tutkijalle. Suuri joukko Suomessa syöpätutkimusta tekeviä pääsee siis jälleen osallistumaan säätiön tuella kansainvälisiin kokouksiin, koulutuksiin ja tapaamisiin. Matka-apurahoja myönnettiin yhteensä 65 382 euroa. Onnittelut rahoituksen saajille!

Kansainvälisyys ja siihen liittyvä tieteellisiin kokouksiin osallistuminen ovat uudistuvan ja korkealaatuisen tutkimuksen elinehto. Kokouksissa kuullaan alan viimeisimmät tutkimustulokset, esitellään omaa tutkimusta muulle maailmalle ja ennen kaikkea verkostoidutaan. Uusien kontaktien solmiminen henkilökohtaisesti, kasvokkain, helpottaa kansainvälisten yhteistutkimusten käynnistymistä ja madaltaa kynnystä yhteydenottoihin tulevaisuudessa – kun tarvitaan tietoa, osaamista tai tutkimusmateriaaleja, joita ei omasta takaa löydy. Tutkija, jolla ei ole omaa kansainvälistä verkostoaan, ei oikeastaan ole edes olemassa globaalille tiedeyhteisölle.

Tänä keväänä ja tulevina kuukausina tilanne matkustamisen ja tieteellisiin kokouksiin osallistumisen suhteen on hyvin poikkeuksellinen. Monia kokouksia on jo peruttu tai siirretty ja tilanne kehittyy edelleen koronaviruksen levitessä maailmalla. Nopeasti tarkasteltuna noin puolet kokouksista, joihin osallistumiseen rahoitusta on myönnetty, peruuntuu tai siirtyy varmuudella. Ja loputkin ovat hyvin uhanalaisia, sillä tulevia matkustusrajoituksia tuskin kumotaan kokonaan syksyyn mennessä.

Tukea myös poikkeusaikana

Syöpäsäätiö haluaa tukea tutkijoiden kansainvälistymistä myös poikkeuksellisina aikoina ja huomioida tilanteen aiheuttamat esteet. Olemme ilmoittaneet apurahan saajille, että rahoituksen kohdentaminen uudelleen joko samaan siirrettyyn tai vastaavaan toiseen kokoukseen on mahdollista ja rahoitusta voi käyttää vuoden 2021 loppuun saakka.

Toivomme, että näillä järjestelyillä voimme osaltamme olla tukemassa suomalaisen syöpätutkimuksen toipumista pandemian aiheuttamasta iskusta – vaikka etäyhteyksillä vanhoja kontakteja voi pitää yllä ja tutkimustuloksia lukea/julkaista, elävä ja elinvoimainen tiede vaatii kasvualustakseen oikeita kokoontumisia ja keskusteluita. Niihin on tärkeää palata heti, kun tilanne sen jälleen sallii.

Jäämme siis kaikki toiveikkaana odottelemaan tilanteen helpottumista ja tutkimuskuvioiden normalisoitumista. Riippumatta pandemian etenemisestä, Syöpäsäätiön vuotuinen tutkimus- ja väitöskirja-apurahojen haku avautuu kesäkuun alussa. Jaossa on jälleen huomattava summa rahoitusta korkealaatuiseen, Suomessa tehtävään syöpätutkimukseen.

Kaikki matka-apurahan saaneet tutkijat löydät täältä.