Syöpäsäätiö sai vuonna 2018 kaikkiaan 11,3 miljoonaa euroa lahjoituksina. Merkittävä osa Syöpäsäätiölle lahjoitetuista varoista tulee testamenttilahjoituksista; vuonna 2018 osuus oli 47 prosenttia. Kuudettatoista kertaa järjestetty Roosa nauha -keräys tuotti noin 2,3 miljoonaa euroa, joka on keräyksen ennätys tähän mennessä.

Kampanjoinnin lisäksi Syöpäsäätiö kiinnitti vuonna 2018 päättäjien ja suuren yleisön huomiota lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen ongelmiin. Erityinen huolenaihe on kliinisen terveyden tutkimuksen saaman valtion budjettirahoituksen romahdus.

Syöpäsäätiö kysyi keväällä 2018 haastattelututkimuksessa syöpätutkijoilta tutkimusrahoituksen tilanteesta. Tutkijat toivat esille yliopistojen perusrahoituksen vähäisyyden ja kilpailun kiristymisen julkisen rahoituksen saamisessa. Syöpäsäätiön rahoitus oli haastatelluille tutkijoille hyvin tärkeä rahoituslähde ja sen merkityksen nähtiin jatkossa kasvavan.

Säätiö tuki lahjoitusvaroilla tutkimusta vuonna 2018 kaikkiaan 8,6 miljoonalla eurolla. Apurahoja jaettiin 158 tutkijalle tai ryhmälle, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa*. Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja on kaksinkertaistanut apurahojen kokonaissumman vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Syöpätutkimuksen rahoittamisen lisäksi säätiö myönsi taloudellista tukea vähävaraisille syöpäpotilaille ja syöpälapsiperheille yli puoli miljoonaa euroa. Sairastuneiden neuvonta- ja tukipalveluita ja syövän ehkäisytyötä tuettiin kahdella miljoonalla.

Tutustu Syöpäsäätiön vuosikertomukseen täällä.

 

* Summa sisältää myös viisi Suomen Syöpäyhdistyksen apurahaa.