SYÖPÄSÄÄTIÖN JUHLAVUODEN 2018 APURAHAT

syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimus­ta varten julistetaan haettaviksi. Hakuaika on 1.6. – 24.8.2018.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan mm. hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita ja hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta.

Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävää tutkimustyötä.

Suurapurahat

Haettavana on kolme 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa, joista kaksi syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta. Kolmas 450 000 € suurapuraha on nimetty professori Sakari Mustakallion suurapurahaksi kliiniseen syöpätutkimukseen. Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan tässä erityisesti kliinisiä interventiotutkimuksia ja syövän varhaista diagnostiikkaa parantavia tutkimuksia.

Näiden lisäksi on haettavana 300 000 euron suuruinen kaksi- tai kolmivuotinen suurapuraha lasten syöpiin liittyvään tutkimukseen.

Muut tutkimus- ja väitöskirja-apurahat

Apurahat myönnetään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Väitöskirja-apurahan suuruus on 3 000–5 000 euroa ja sen voi saada vain kerran.

Apurahat myönnetään Syöpäsäätiön tieteellisistä rahastoista tai yleisistä käyttövaroista. Rahastojen nimet ja käyttötarkoitukset ovat luettavissa Syöpäjärjestöjen verkkosivuilla www.syopajarjestot.fi/apurahat.

Hakemuslomake täytetään verkossa. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2013–2018 ja ne lähetetään Syöpäsäätiöön hakulomakkeen mukana sähköisesti. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei huomioida.

Hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.syopajarjestot.fi/apurahat.

 

Syöpäsäätiön on ottanut käyttöön kansainvälisen Researchfish-raportointipalvelun. Hakiessaan apurahaa Syöpäsäätiöltä hakija sitoutuu raportoimaan tutkimuksestaan tätä palvelua käyttäen. Lisätietoa Researchfish-palvelusta annetaan rahoituspäätöksen yhteydessä ja säätiön verkkosivuilla.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Myönnetyt apurahat julkistetaan marraskuussa.

Helsingissä 1.6.2018

Syöpäsäätiö ja rahastojen hoitokunnat