SYÖPÄSÄÄTIÖN APURAHAT 2020

Syöpäsäätiön vuoden 2020 apurahat syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimusta varten
ovat nyt haettavina. Hakuaika on 1.6. – 21.8.2020.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita ja hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävää tutkimustyötä.

Vuonna 2020 on haettavana kaksi 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta.

Hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan löytyvät osoitteesta www.syopajarjestot.fi/apurahat.

CANCER FOUNDATION’S 2020 GRANTS 

Applications are open for grants for biological, clinical, epidemiological, and psychosocial scientific cancer research. The application period runs from 1 June to 21 August 2020.

In evaluating applications particular consideration will be given among other things to the feasibility and scientific level of project protocols, the scientific credentials of applicants, and the project relevance to cancer research. Grant support prioritises research conducted in Finland.

There are two major grants of €450 000 open for application for three-year research projects of which are for cancer research that is not specifically targeted.

Application instructions and the link to the application programme can be found on our website www.cancersociety.fi/grants/.