Suomen Akatemia rahoittaa ohjelmaa seitsemällä miljoonalla. Mukana yhteistyössä ovat myös Syöpäsäätiö, Lastentautien tutkimussäätiö, Lääketieteen säätiö ja Suomen Aivosäätiö. Ne rahoittavat konsortioita yhteensä noin 1,95 miljoonalla eurolla.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomen Akatemia ja terveyden tutkimusta rahoittavat säätiöt tekevät rahoitusyhteistyötä näin laajasti. Akatemialla ja säätiöillä on yhteinen tavoite rahoittaa lupaavinta, vaikuttavinta ja tieteellisesti korkeatasoisinta tutkimusta.

”Syöpäsäätiö on suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Tuemme syöpätutkimusta vuosittain noin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Tieteellä terveyteen -ohjelma on merkittävä avaus syöpätutkimuksenkin näkökulmasta. Se antaa Syöpäsäätiölle mahdollisuuden yhdessä Suomen Akatemian kanssa tukea usean tutkijan yhteistä innovatiivista hanketta,” toteaa Syöpäsäätiön hallituksen puheenjohtaja akateemikko Sirpa Jalkanen.

Syöpäsäätiön myönsi TERVA-ohjelmaan Roosa nauha –rahastostaan miljoonan euron rahoituksen. Syöpäsäätiön tuki kohdistui akatemiatutkija Liisa Kaupin koordinoimaan munasarjasyöpään liittyvään tutkimukseen: Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa.

Kaupin koordinoimassa hankkeessa ovat mukana tutkijat Sampsa Hautaniemi, Sakari Hietanen, Mikko Niemi ja Eija Pirinen.

”Nykyisellään syöpälääkkeiden tehossa on suuria eroja munasarjasyöpäpotilaiden välillä johtuen potilaskohtaisesta syöpäsolutoimintojen vaihtelusta. Tavoitteenamme on luoda molekyylimittauksiin perustuva malli, jonka avulla voidaan räätälöidä potilaille nykyistä yksilöllistetympi munasarjasyövän lääkehoito. Syöpälääkkeiden paremmasta tehosta ja pienemmistä sivuvaikutuksista hyötyisivät paitsi potilaat, myös terveydenhuoltojärjestelmämme”, kertoo akatemiatutkija Liisa Kauppi.