Yleiskirurgian erikoislääkäri Tora Bäckströmiä Ahvenanmaan terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta kuvaillaan koko Ahvenanmaan syöpähoidon kokoavaksi voimaksi, jonka verkostoituneisuuden vuoksi hoidon taso saarella on parantunut. Häntä kiitetään vahvasta omistautumisestaan työlleen sekä nykyajalle epätyypillisen laaja-alaisesta kirurgisesta huippuosaamisesta. Tämän lisäksi hänen vahvuutenaan nähdään hänen otteensa potilasarjessa; sinnikäs ja nöyrä taistelu potilaiden hyväksi ja potilaan parhaan laittaminen etusijalle.

Viisitoista vuotta Ahvenanmaalla työskennellyt Bäckström on työskennellyt pitkiä jaksoja kirurgian ainoana ylilääkärinä. Saariston sääolosuhteet ovat lisänneet työn vaativuutta, kun potilaiden lähettäminen eteenpäin ei aina ole ollut mahdollista.

Bäckströmin rakentama yhteistyö Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa niin kirurgian kuin onkologian alueilla on mahdollistanut erityisesti eturauhassyövän hoidon tason parantamisen Ahvenanmaalla.

Vuoden syöpäsairaanhoitajana palkittua Kirsi Nummelinia Keski-Suomen keskussairaalasta kehutaan hänen lämpimästä ja asiantuntevasta suhtautumisestaan potilaisiin. Nummelin kuuntelee potilasta, kuulee ja ymmärtää juuri hänen huolensa ja hätänsä. Hän vie eteenpäin potilaan viestiä ja omia hoidon laatuun liittyviä kehitysehdotuksiaan. Hänen työtään kehutaan korkeatasoiseksi päivästä riippumatta.

Nummelin ei karta mitään tehtävää ja pitää huolen, että potilaan hoito perushoidollisista toimista vaativimpiin sytostaattihoitoihin on toteutettu ammattitaidolla. Kirsi jaksaa kuunnella ja tukea myös omaisia ja huolehtii koko perheen hyvinvoinnista suurella sydämellä.

Syöpäsäätiö jakaa Vuoden syöpälääkäri ja Vuoden syöpäsairaanhoitaja -palkinnot joka toinen vuosi. Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä syöpäpotilaita hoitava yksikkö, Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö tai yksityinen henkilö.