”Vapaaehtoistyöllä ja tukihenkilötoiminnalla on tärkeä rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla sairastuneiden ja heidän läheistensä auttamisessa. Yhteistyö Nordea Henkivakuutuksen kanssa on meille hyvin arvokasta, , sillä sen avulla pääsemme kehittämään juuri näitä tuen muotoja”, toteaa Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen.

Syöpäsäätiön ja Nordea Henkivakuutuksen yhteistyö mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen ja johtamisen kehittämisen niin, että vapaaehtoistoiminnan on mahdollista toteutua laadukkaasti joka puolella Suomea. Lisäksi Nordea Henkivakuutuksen rahoituksella kehitetään Syöpäjärjestöjen vertaistukitoimintaa esimerkiksi sairaaloissa ja verkkoympäristöissä.

”Vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara ja he ansaitsevat kiitoksen työstään. Yhteistyön myötä tulemme kehittämään myös vapaaehtoisten täydennyskoulutusta, toiminnanohjausta ja virkistystoimintaa”, järjestökoordinaattori Hannele Arvekari Syöpäjärjestöistä kertoo.

Vapaaehtoisena toimimisen tavat muutoksessa

Syöpäsäätiön rahoituksella on jo useamman vuoden ajan turvattu sairastuneille tarjottavia maksuttomia tuki- ja neuvontapalveluita.

Viime vuosina Syöpäsäätiön lahjoittajien tuella on myös yhtenäistetty ja uudistettu vertais- ja saattohoidon tukihenkilötoimintaa. Lisäksi Syöpäsäätiön tuella kehitetään myös Kokemustoimija-toimintaa, jossa sairauden kokeneet antavat oman asiantuntijuutensa potilaana tai potilaan läheisenä olemisesta opiskelijoiden ja ammattilaisten ”käyttöön”. Toiminnan tavoitteena on kehittää syöpäpotilaiden hoitoa entistä paremmaksi ja sujuvammaksi.

”Ihmisten tapa toimia vapaaehtoisena on muuttunut viime vuosina kovasti. Meidän tulee huomioida tällaiset muutokset herkästi, jotta ihmiset haluavat jatkossakin toimia Syöpäjärjestöissä vapaaehtoisena. Myös sairastuneiden ja heidän läheistensä tarpeet ovat muutoksessa hoidossa ja hoitoajoissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Näin ollen vapaaehtoistoiminta ja etenkin tukihenkilötoiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä”, toteaa Arvekari.