Ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien nuorten terveysriskit ovat paljon keskimääräistä suurempia ja ne lisääntyvät, kun heidän tilanteensa pitkittyy. Syöpäjärjestöt toteuttavat yhteistyössä kuntien nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden (mm. Tyttöjen talo) kanssa Hyvä Päivä –terveyden edistämisen toimintaa.

Hyvä Päivä lisää työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien nuorten tietoja ja taitoja terveellisistä elintavoista ja näin vähentää riskiä sairastua yleisimpiin kansantauteihin, kuten syöpään. Terveyttä edistämällä saadaan myös lisättyä nuorten työ- ja opiskelukykyä.

Hyvä Päivä –hanketta on rahoittamassa muun muassa Syöpäsäätiön yhteistyökumppani LähiTapiola.

”LähiTapiolan tavoitteena on edistää suomalaisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta eri elämänvaiheissa. Hyvä Päivä -hanke toteuttaa hienosti näitä tavoitteita vaikuttamalla myönteisesti nuorten elämään kauaskantoisesti. On ollut hienoa nähdä, kuinka toimintaa on voitu laajentaa eri puolille Suomea ja tavoittaa näin yhä useampia nuoria”, kertoo yritysvastuun ja yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Maija Keskinen.

Yhteisöllinen tapa edistää terveyttä

Hyvä Päivä on systemaattinen ryhmämalli, jossa terveyttä edistetään hauskalla tavalla ja yhteisöllisesti. Nuoret kokoontuvat yhdeksän kertaa nuoriso-ohjaajan kanssa.

Hyvä Päivä –ryhmät alkoivat vuonna 2016 Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden toteuttamina ja nyt Hyvä Päivä on laajentunut useille paikkakunnille. Tällä hetkellä Hyvä Päivä –ryhmiä on toteutettu tai käynnissä Kuopiossa, Nilsiässä, Juankoskella ja Kaavilla, Joensuussa, Polvijärvellä, Kajaanissa, Sotkamossa ja Kemijärvellä. Huhtikuun lopussa toiminta laajenee pääkaupunkiseudulle, kun Hyvä Päivä –ryhmät käynnistyvät Vantaalla. Kesän jälkeen toiminta alkaa Rovaniemellä.

Tähän mennessä kuntien nuorisopalvelujen ja muiden toimijoiden toimesta on toteutettu 26 Hyvä Päivä -ryhmää, joihin on osallistunut 140 nuorta.

Palaute ryhmiin osallistuneilta nuorilta on ollut erinomaista.

”Hyvä Päivä -toiminta on sellaista, mihin nuori saa tulla itsensä takia. Ryhmässä keskitytään omaan hyvinvointiin. Monesti nuorille tarjottavien ryhmien tavoitteena on esimerkiksi työllistyminen tai koulutukseen pääseminen. On hyvä olla sellainenkin ryhmä, jossa saa keskittyä ensin itseensä ja myöhemmässä vaiheessa uraan”, toteaa Hyvä Päivä –projektikoordinaattori Elina Selamo Joensuusta.

Hyvä Päivä –ryhmän lähtökohtana ovat nuorten omat vahvuudet ja kiinnostus muuttaa elintapojaan. Tapaamisissa painotetaan terveellisen ravinnon, liikkumisen ja arkirytmin merkitystä, valmistetaan terveellinen ateria, sekä liikutaan yhdessä. Tapaamisten välillä nuoret tekevät pieniä, terveyttä edistäviä kokeiluja omassa arjessaan. Hyvä Päivä –ryhmät toteutetaan tavallisesti osana kunnan nuorisopalveluita. Ryhmien toteutuksessa tehdään myös yhteistyötä Marttojen kanssa.

Syöpäjärjestöt ovat kouluttaneet 60 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista Hyvä Päivä –ohjaajiksi. Koulutuksen aikana vahvistettiin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tietoja terveellisistä elintavoista ja elintapamuutoksesta. Hyvä Päivä –ohjaajien tueksi on tuotettu ohjaajasivusto.

www.hyvapva.fi