Matka-apurahat 2020 haettavana  

Syöpäsäätiö myöntää matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitel­mä­matkoihin, jotka tehdään 1.3.2020 – 31.5.2021 välisenä aikana.

Apurahoja voivat hakea syöpätutkijat sekä muut syöpä­tautien varhaiseen ­toteami­seen, syö­päpoti­laiden hoi­toon ja syövänehkäisyyn aktii­visesti osallis­tuvat terveydenhuollon ammattilaiset.

Matka-apurahan saajiksi asetetaan etusijalle sellaiset tutkijat, jotka eivät voi saada työnantajansa rahoitusta kongressimatkoihin tai joilla ei ole muuta rahoitusta Syöpäsäätiöltä.

Apurahoja haetaan verkkolomakkeella 1.-28.2. Hakulomakkeeseen pääset täältä.