Lapsina syöpään sairastuneiden 5-vuotiselossaololuku oli 83 prosenttia, jos vanhemmat olivat suomalaistaustaisia ja syntyneet Suomessa. Luku oli vain 68 prosenttia, jos äiti oli ulkomaalaistaustainen.

”Äidin syntyperällä näyttää olevan suurin vaikutus kuolleisuuseroihin. Sosioekonominen asema ei selittänyt eroja syöpäkuolleisuudessa suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten välillä”, tiivistää Suomen Syöpärekisterin väitöskirjatutkija ja HUSissa lastentauteihin erikoistuva lääkäri Anniina Kyrönlahti.

Tutkimuksessa todetaan, että maahanmuuton lisääntyessä on tärkeää selvittää ja pyrkiä kaventamaan mahdollisia terveyseroja ja selvittää syitä kuolleisuuseroihin maahanmuuttajataustaisen ja suomalaistaustaisen väestön välillä.

Tutkimus on tehty yhteistyössä Suomen Syöpärekisterin, HUS Helsingin yliopistollinen sairaalan ja Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimusta on rahoitettu Syöpäsäätiön apurahalla.

Lue lisää tutkimuksesta: https://syoparekisteri.fi/2019/08/15/maahanmuuttajataustaisten-lasten-riski-kuolla-syopaan-on-suurempi-kuin-kantasuomalaisten/


Lisätietoja:

Tutkija Anniina Kyrönlahti, puh. 050 5167313, anniina.kyronlahti@cancer.fi

Linkki tutkimukseen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32625