Keskimäärin neljä viidestä lapsena syöpään sairastuneesta selviää sairaudesta. Noin 75 % lapsena syövän sairastaneista kohtaa kuitenkin jonkin syöpään liittyvän myöhäisvaikutuksen. 30 %:lla on useampi myöhäisvaikutuksen aiheuttama haitta. Syöpään liittyviä myöhäisvaikutuksia ovat esimerkiksi oppimiskyvyn ja fyysisen suorituskyvyn ongelmat sekä hormonaaliset ja psykologiset ongelmat.

Lastenlääkäri LL Ritva Ahomäki selvitti väitöstutkimuksessaan lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden peruskoulun jälkeistä koulutusta, työttömyyttä, eläköitymistä ja varusmiespalveluksen suorittamista. Lisäksi Ahomäki tutki sairastaneiden riskiä sairastua psykiatrisiin sairauksiin.

Ahomäki havaitsi, että alle 16-vuotiaana syövän sairastaneista ikätovereitaan useampi kävi vain peruskoulun ja sai huonompia arvosanoja päättötodistukseen.

Lapsena syövän sairastaneilla ei havaittu suurentunutta työttömyysriskiä, mutta varhaisen eläköitymisen vaara on kohonnut. Lisäksi Ahomäki havaitsi, että syövän lapsena sairastaneilla on matalampi tulotaso verrattuna ikätovereihin.

Syövän myöhäisvaikutukset liittyvät myös mielenterveyteen

Syövän sairastaminen nuorena saattaa olla syynä mielenterveysongelmiin jopa vuosia syöpähoitojen jälkeen. Ahomäki havaitsi tutkimuksessaan, että alle 35-vuotiaana syövän sairastaneilla on sisaruksiin verrattuna suurentunut riski mielialaongelmiin ja muistisairauteen. Nuorena syövän sairastaneilla havaittiin lisääntynyt riski myös masennuslääkeostoihin sisaruksiin nähden.

”Etenkin naisilla havaittiin selvästi suurentunut riski ahdistuneisuushäiriöihin verrattuna syövän sairastaneisiin miehiin sekä sisaruksiin. Mielenterveysongelmien kartoitus tulisikin ottaa huomioon potilaiden myöhäisseurannassa”, Ahomäki painottaa.

Merkittävällä osalla nuorena syövän sairastaneista on myöhemmin ilmeneviä terveyshaittoja, joiden tunnistamisessa tarvitaan osaamista. Tämän vuoksi heillä tulisi olla mahdollisuus systemaattiseen, asiantuntevaan myöhäisseurantaan.

”Jokaiselle nuorelle tulisi tehdä arvio sairastetun syövän ja siihen saatujen hoitojen aiheuttamasta myöhäishaittojen riskistä. Riskinarvion pohjalta määritellään sitten yksilöllinen seuranta”, Ahomäki korostaa.

Ritva Ahomäen väitöskirja Psykososiaalinen selviytyminen nuorena sairastetun syövän jälkeen on tarkastettavana Turun yliopistossa perjantaina 25.5.2018. Ahomäki kuuluu dosentti Päivi Lähteenmäen tutkimusryhmään, joka on saanut rahoitusta Syöpäsäätiöltä.