Testamenttilahjoitukset muodostavat merkittävimmän osan kaikista Syöpäsäätiön lahjoituksista. Monia suomalaisen syöpätutkimuksen edistysaskeleita on otettu juuri testamentin tekijöiden ansiosta.

Varatuomari Timo Relander kannustaa jokaista testamentin tekoon riippumatta siitä, kenelle omaisuuttaan haluaa jättää. Testamentti on hyvä olla myös niillä, joilla ei ole halua tai tarvetta määrätä periytymisestä toisin kuin perintökaari tilanteen järjestää.

”Testamentti on tekijänsä tahdonilmaisu. On useimmiten jälkeen elävien intressissä, että heillä on tieto ja ohjeet, mitä vainaja halusi”, Relander tietää. ”Avioliitossa olevien osalta testamentilla varmistetaan puolison elämän turvaaminen. Lapsettomien osalta varmistetaan, että omaisuus menee mielekkääseen tarkoitukseen eikä valtiolle, jonne se menisi niiden osalta, joilla ei ole lainkaan perintökaaren mukaisia perillisiä.”

Moni ei myöskään halua omaisuuden periytyvän perintökaaren mukaisesti. He haluavat itse määritellä kenelle ja mihin tarkoitukseen jäljelle jäänyt omaisuus annetaan.

Testamentteja yhä enemmän hyväntekeväisyyteen

Yhä useampi tekee nykyään testamentin hyväntekeväisyyttä harjoittavalle yhteisölle. Relander arvelee tämän johtuvan siitä, että ihmiset haluavat tukea heille rakasta tai arvokasta työtä.

”Usein he myös tietävät, että julkinen tuki tai rahoitus ei likikään riitä, joten heitä tarvitaan. Monelle on tärkeää myös se, että yleishyödyllisen yhteisön ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta lainkaan veroa”, Relander pohtii.

”Syöpä on asia, joka koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista ihmistä. Useimmat Syöpäsäätiölle testamentin tehneet, joita olen itse ollut juristina auttamassa, ovat tuoneet esille tärkeän ja tuloksia tuovan kamppailun syövän voittamiseksi. Monille on tärkeää tukea tutkimuksen lisäksi myös sairastuneita. Syöpäsäätiö koetaan luotettavaksi, asiantuntevaksi ja aikaansaavaksi toimijaksi.”

Syöpäsäätiö huolehtii myös käytännön järjestelyistä

 Jos Syöpäsäätiö halutaan mukaan auttamaan testamentin juridisen tai muodollisen puolen muotoilussa, tällöin pyritään selvittämään ja kirjaamaan testamentin tekijän tahto yhdessä niin, että se on aikanaan riidattomasti noudatettavissa. Yhdessä selvitetään myös hautajaisiin liittyviä käytännön järjestelyitä, jotka Syöpäsäätiö voi ottaa hoitaakseen.

Testamenttiin tai vähintään sen liitteeksi pyritään kirjaamaan testamentin tekijän määräykset ja toivomukset hautaamisesta, siihen liittyvistä toimenpiteistä, perunkirjoituksesta ja pesänjaosta sekä kaikista testamentin tekijän haluamista seikoista.

”On tärkeää, että testamentin tekijän tahto on olemassa kirjallisena, jotta minkään tahon ei tarvitse arvailla, mitä hän on halunnut. Syöpäsäätiössä tätä tahtoa ehdottomasti noudatetaan pieteetillä”, Relander painottaa.

Testamentin tekoon liittyy paljon käytännön asioita, joita on hyvä harkita rauhassa. Syöpäsäätiö järjestääkin testamentti-iltoja siksi, että jokainen saisi asiantuntijan tietoa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. ”Testamenttia harkitsevat saavat tarpeellista tietoa Syöpäsäätiön testamentti-illasta”, Relander lupaa.

Tervetuloa Syöpäsäätiön testamentti-iltaan maanantaina 23.4.2018 klo 17. Lue lisää >>>