Vetoomuksen allekirjoittajat pitävät välttämättömänä, että kliinisen eli potilaaseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen edellytysten vahvistaminen saadaan mukaan hallitusohjelmaan.

– Suomalainen kliininen tutkimus on perinteisesti ollut huippulaatuista ja kansainvälisesti arvostettua. Viime vuosina se on kuitenkin päässyt taantumaan, jopa rapautumaan. Julkinen rahoitus yliopistotasoiseen tutkimukseen terveydenhuollossa (VTR-rahoitus) on pudonnut noin 90 miljoonasta noin 20 miljoonaan vain 20 vuodessa. Kliininen tutkijanura on vaikea yhdistää muuhun lääkärintyöhön. Taloudellisten ja aikaresurssien niukkuuden lisäksi puutetta on myös tutkimushoitajista, kuvailee Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes kliinisen tutkimuksen vaikeuksia.

Kliininen tutkimus on tulevaisuuden hoidon kulmakivi. Vetoomuksen allekirjoittajat muistuttavat, että suomalaista korkealaatuista ja tasa-arvoista terveydenhoitojärjestelmää ei ole mahdollista ylläpitää ilman riittävää ja laadukasta tutkimusta. Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa.

Allekirjoittajat vetoavat päättäjiin kliinisen tutkimuksen kehittämisohjelman käynnistämiseksi.

– Kliinisen tutkimuksen taantuma voidaan kääntää uudeksi kasvun ja kehityksen kaudeksi. Se ei kuitenkaan tapahdu yhdellä tempulla vaan tarvitaan suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä eri puolilla, niin lainsäädännön kuin käytännönkin tasolla, kertoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Kehittämisohjelmassa tulisi pureutua ainakin kolmeen teemaan:

1) säädösympäristön kehittäminen tutkimusta ja sen tulosten hyödyntämistä tukevaksi

2) kliinisen tutkijanuran edellytysten parantaminen mm. työaikajärjestelyin

3) kliinisen tutkimuksen rahoituksen lisääminen ja kohdentaminen

Vetoomuksen vastaanottavat SDP:n kansanedustaja Aki Lindén, Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen, Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho, Keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila, Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski, Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo, RKP:n eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Hanna Seppä sekä Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen.

Vetoomus on ensimmäinen, joka luovutetaan uudelle eduskunnalle.

Vetoomusteksti on luettavissa osoitteessa https://www.syopasaatio.fi/kliinisen-tutkimuksen-kehittaminen-osaksi-hallitusohjelmaa/

Lisätiedot:

Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, puh. 050 410 1456