Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

 1. Kuinka paljon Syöpäsäätiö tukee vuosittain syöpätutkimusta?

Vuonna 2017 Syöpäsäätiö myönsi apurahoja ja muuta tukea tieteelle yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla. Apurahoja jaettiin 6,4 miljoonalla eurolla. Muuta tieteellistä tukea myönnettiin 550 000 euroa.  Suomen Syöpärekisterin ja sen yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin saama tuki oli yhteensä 1, 15 miljoonaa euroa.

 1. Miten Syöpäsäätiön työ vaikuttaa?

Syöpäsäätiö on vuodesta 1948 lähtien ollut mukana rakentamassa perustaa koko maan kattavalle syövänhoidolle, tukenut monin tavoin syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään sekä luonut edellytyksiä korkeatasoiselle syöpätutkimukselle. Yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa olemme käynnistäneet Suomessa sädehoidot ja vähentäneet seulontojen ansiosta kohdunkaulan syövän ilmaantuvuutta ja rintasyöpäkuolleisuutta.

Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yksi kolmesta syöpään sairastuneista parantui. Tänään kaksi kolmesta paranee. Laadukkaan tutkimustyön rahoittamisella ja syöpätyön kehittämisellä on ollut tässä selkeä rooli. Suomalaisten syöpäseulontoja arvioidaan ja tutkitaan jatkuvasti, jotta ne pysyvät laadukkaina. Syöpäsäätiö tukee myös tätä työtä.

Syöpäsäätiön periaatteena on tukea parhaita tutkijoita keskeisiltä syöpätutkimuksen aloilta.  Säätiö tukee tutkimusta, joka pyrkii selvittämään syövän syitä sekä geeni- ja solutasolla että väestötasolla. Tutkimustiedon avulla on löydetty tehokkaita keinoja syövän ehkäisemiseksi.

Säätiön tukeman tutkimuksen avulla selvitetään, miten syöpäkasvain pystyy murtamaan ihmisen elimistön puolustusmekanismin ja miten tämä voidaan estää. Rahoittamamme tutkimuksen tavoitteena on löytää tehokkaampia ja vähemmän sivuvaikutuksia aiheuttavia hoitoja eri syöpiin sekä etsiä keinoja syövän varhaiseen tunnistamiseen. Syöpäsäätiön tukemat tutkimukset ovat vaikuttaneet syövänhoidon käytäntöihin laajalti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

 

3. Miten ja mihin lahjoitukset käytetään?

Lahjoitusvaroja käytetään syöpätutkimukseen, taloudelliseen tukeen vähävaraisille sairastuneille, syövän ehkäisyyn ja sairastuneiden sekä heidän läheistensä tukemiseen.

Näin lahjoitusvarat käytettiin vuonna 2016.

Syöpäsäätiö myöntää vuosittain apurahoja tutkimusryhmille ja väitöskirjatyöntekijöille syövän tutkimukseen ja ehkäisyyn sekä diagnostiikan ja hoitojen kehittämiseen. Tutkimus voi olla syövän perustutkimusta, epidemiologista, psykososiaalista tai kliinistä tutkimusta. Myönnettävien apurahojen suuruudet vaihtelevat 3000 eurosta (väitöskirja-apuraha) aina 450 000 euroon (suurapuraha).

Myönnettävät apurahat ovat joko yksi-, kaksi- tai kolmivuotisia. Seuraamme tutkimusten etenemistä ja tuloksia tiiviisti tutkijoiden meille lähettämistä raporteista.  Vain tutkimukset, joilla on saatu tuloksia aikaan, voivat saada jatkorahoitusta.

Lahjoitukset mahdollistavat Suomessa korkeatasoisen ja laaja-alaisen syöpätutkimuksen, sen jatkuvuuden ja sitä kautta syövän syiden selvittämisen ja uusien hoitomuotojen kehittämisen sekä kansainvälisen yhteistyön. Lahjoitusten ansiosta sairastunut läheisesikin voi hyötyä tutkimuksessa tehdystä läpimurrosta ja saada aiempaa parempia hoitoja.

Tutkimustyö on kallista; työntekijät maksavat, tutkimusvälineet maksavat ja jopa tulosten julkaiseminen maksaa. Esimerkiksi tutkimusryhmän yhden tutkimushoitajan palkkakulut sivukuluineen ovat vuodessa jopa 40 000 euroa, väitöskirjatyöntekijän kustannukset apurahoina noin 20 000 euroa vuodessa. Tutkimusmateriaalit ja soluviljelyt voivat maksaa 5000 – 50 000 euroa vuodessa.

Kuluja aiheutuu myös esimerkiksi tutkimustiloista, tietokoneista ja puhelimista. Yhdessä tutkimusryhmässä työskentelee usein monta tutkijaa, sairaanhoitajaa, ryhmän vetäjä, tohtorikoulutettavia kuukausien tai vuosien ajan.

Vuositasolla tutkimustyössä on kysymys miljoonien tutkimusrahoituksista, joiden mahdollistamisessa jokainen lahjoitus on erittäin tärkeä. Lahjoitusvaroin ylläpidettävässä neuvontapalvelussa (puhelin, chat ja sähköposti) puolestaan yksi sairastunutta ihmistä auttava neuvontapuhelu mahdollistuu jo muutamilla kymmenillä euroilla.

 

4. Voiko lahjoituksen kohdentaa tietyn syövän tutkimiseen?

Helpointa on osoittaa lahjoitus yleisesti Syöpäsäätiölle, jolloin säätiö arvioi eri kohteiden rahoituksen tarpeen itse. Kuukausi- ja kertalahjoitukset ohjautuvat yleisesti Syöpäsäätiölle. Omakeräys-potteja voi kohdentaa yleisesti Syöpäsäätiölle, Roosa nauha -rahastoon rintasyöpätutkimuksen hyväksi tai Lasten syöpärahastoon. Suurlahjoitusten yhteydessä on myös mahdollista kohdistaa lahjoitus. Testamenttilahjoituksissa ensiarvoinen tavoitteemme on kunnioittaa testamentin laatijan toivoa testamenttivarojen kohdentamisesta.

5. Rahoittaako Syöpäsäätiö muuta kuin tutkimusta?

Kyllä. Säätiö tukee vuodessa noin miljoonalla eurolla maan kattavaa neuvontapalvelua sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä jakaa taloudellista tukea vähävaraisille potilaille ja syöpälasten perheille.

6. Maksaako Syöpäsäätiö lahjoituksista veroa?

Yleishyödyllisenä yhtiönä säätiö ei maksa lahjoituksista veroa.

7. Voiko yritys vähentää lahjoituksensa verotuksessa?

Kyllä, elinkeinoverotuksessa vähennyskelpoinen kulu on 850 – 50 000 euroa. Lue lisää >>>

8. Kuinka paljon Syöpäsäätiö saa vuodessa lahjoituksia? Miten lahjoitukset jakautuvat eri lahjoitusmuotojen välillä?

Lahjoitusten määrä vaihtelee vuosittain. Vuonna 2017 Syöpäsäätiö keräsi lahjoituksina ja yritysyhteistyön tuloksena yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Yksityisten lahjoitusten osuus oli 78 prosenttia, yrityslahjoitusten 11 prosenttia ja kannatustuotteiden myynnin 11 prosenttia. Testamenttilahjoitukset ovat Syöpäsäätiölle suurin ja merkittävin lahjoitusmuoto. Varoja kertyi yksityisihmisiltä testamenttien lisäksi myös säännöllisistä kuukausilahjoituksista, lukuisista kertalahjoituksista, keräyspoteista ja kannatustuotteiden myynnistä.

Lahjoitusvaroista 73% tuli yksityisiltä, 16 % yrityksiltä ja 11 % tuotemyynnistä.

9. Kuinka suuri osuus lahjoituksesta menee kuluihin ja mistä keräys- ja hallintokulut muodostuvat?

Syöpäsäätiön varainhankinnan keräys- ja hallintokulu vuonna 2018 oli 21 prosenttia. Kuluja tuottavat muun muassa säätiölain ja -asetuksen asettamat vaatimukset riittävästä hallinnosta, kuten tilintarkastuksista. Lahjoituspyyntöjen toteuttamiseen tulee kuluja palveluista: mediasta, posti- ja pankkipalveluista, mainostoimistoista ja painotaloista. Lisäksi kuluja muodostuu toimitiloista ja henkilökunnasta.

10. Rahoittaako Syöpäsäätiö tutkimusta jossa käytetään eläinkokeita?

Syöpäsäätiön rahoittamasta apurahatutkimuksesta noin kaksi kolmasosaa on syövän perustutkimusta, kuten genetiikkaa, syövän biologiaa ja fysiologiaa. Perustutkimuksessa käytetään koe-eläimiä, yleensä hiiriä. Edellytyksenä koe-eläinten käytölle on eläinsuojelulainsäädännön määräysten noudattaminen sekä asianmukaiset luvat. Perustutkimuksessa selvitetään syövän syntyyn ja kehittymiseen liittyviä asioita ja niissä koe-eläinten käyttö on katsottu edelleen tarpeelliseksi.

Kysymyksiä ja vastauksia kuukausilahjoittamisesta

 1. Miksi Syöpäsäätiö tarvitsee kuukausilahjoittajia?

Syöpäsäätiön tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä useampi syöpä voidaan ennaltaehkäistä tai parantaa. Tuloksellinen syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja potilaan hoito pohjautuvat parhaaseen saatavissa olevaan tietoon. Korkealaatuista tieteellistä syöpätutkimusta on siis tuettava. Kärsivällinen perustutkimus kantaa hedelmää ja osa oivalluksista ja tuloksista yltää potilaiden hoitosovelluksiin, osa jopa aikanaan syövän ehkäisyyn. Myös syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukipalveluille on jatkuva tarve. Säännölliset lahjoitukset auttavat ennakoimaan käytettävissä olevia varoja, jolloin pystytään parhaiten turvaamaan toiminnan pitkäjänteinen jatkuminen vuodesta toiseen.

 1. Miten voin liittyä Syöpäsäätiön kuukausilahjoittajaksi?

Voit liittyä kuukausilahjoittajaksi Syöpäsäätiön verkkosivustolla tai soittamalla Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun puh. 09 1353 3286. Lahjoitussumma on vapaasti valittavissa, vähintään kuitenkin 6 euroa kuukaudessa. Saat postissa e-laskutuksen tai suoramaksun käynnistämistä varten lomakkeen, jonka pyydämme täydentämään, allekirjoittamaan ja palauttamaan vastauskuoressa Syöpäsäätiölle.

Voit liittyä kuukausilahjoittajaksi myös Syöpäsäätiön katuvarainhankkijan kautta suurimpien kaupunkiemme kaduilla ja kotiovilla. Feissari täyttää lahjoitukseen tarvittavat tiedot lomakkeeseen, jonka lahjoittaja vahvistaa allekirjoituksellaan. Syöpäsäätiö kirjaa tiedot lahjoittajarekisteriin ja toimittaa lomakkeen pankkiin käsiteltäväksi. Lahjoittajan antamia tietoja käytetään vain kuukausilahjoituksen käynnistämiseen sekä lahjoitukseen liittyvään viestintään.

 1. Milloin ensimmäinen lahjoitus lähtee tililtäni?

Kuukausilahjoitus erääntyy joko kuukauden 5. tai 20. päivä valintasi mukaan. Eräpäivästä riippuen ensimmäinen veloitus tapahtuu noin 2─6 viikkoa siitä kun olet allekirjoittanut lahjoitussopimuksen.

 1. Kuinka tiedän mihin lahjoituksia käytetään?

Pidämme säännöllisesti 4─6 kertaa vuodessa yhteyttä lahjoittajiimme ja kerromme ajankohtaisista asioista ja esittelemme toimintaamme. Yhteydenpito tapahtuu sähköpostitse tai postitse lahjoittajan valinnan mukaisesti.

 1. Miksi kuukausilahjoitus veloitetaan e-laskulla tai suoramaksulla?

Syöpätutkimus on pitkäjänteistä työtä ja siten tarvitsee jatkuvaa rahoitusta. Kuukausittainen tuki suoraan tililtä veloitettuna on erittäin tehokas tapa auttaa ja lisäksi vaivaton lahjoittajalle.

 1. Voiko kuukausilahjoituksen maksaa korttimaksuna?

Toistaiseksi kuukausilahjoituksen voi maksaa vain joko e-laskuna tai suoramaksuna. Kehitämme palvelua ja tavoittelemme korttimaksun käyttöönottoa vuoden 2019 aikana.

 1. Maksutapani on e-lasku. Joudunko hyväksymään jokaisen lahjoituslaskun erikseen?

Jos et halua hyväksyä lahjoituslaskua joka kuukausi erikseen, voit ottaa verkkopankissasi käyttöön e-laskun automaattisen maksamisen.

 1. Miten muutan e-lasku- tai suoramaksusopimusta

Kuukausilahjoituksen ehtoja voit muuttaa lähettämällä meille sähköpostia Syöpäsäätiön lahjoittajapalvelun osoitteeseen lahjoitukset@cancer.fi tai ilmoittamalla muutoksista puhelimitse numeroon 09 1353 3286.

 1. Voinko muuttaa veloitussummaani liittymiseni jälkeen? 

Voit muuttaa lahjoitussummaa ottamalla yhteyttä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

 1. Onko mahdollista jättää yksittäinen veloitus väliin?

Tämä on mahdollista. Jos maksutapasi on e-lasku, voit ennen e-laskun eräpäivää muuttaa maksun veloitustiliä (samassa pankissa), eräpäivää ja summaa tai poistaa sen. Jos maksutapasi on suoramaksu, pankki voi ennen maksun eräpäivää tehdä siihen pyynnöstäsi muutoksia. Voit laittaa sopimuksesi tauolle niin, että se aktivoituu automaattisesti uudelleen haluamanasi ajankohtana. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä toimistoomme.

 1. Miten toimin, jos tililläni ei ole rahaa veloituspäivänä?

Jos tililläsi ei ole eräpäivänä lahjoittamissummaa vastaavia varoja, pankilla on oikeus veloittaa maksu kahden pankkipäivän kuluessa eräpäivän jälkeen. Jos tilillä ei näiden kahden päivän aikana ole tarvittavaa summaa, sen kuukauden lahjoitussumma jää veloittamatta ja veloitus tapahtuu taas normaalisti seuraavassa kuussa. Jotkut pankit perivät veloittamatta jääneestä summasta pankin palveluhinnaston mukaisen kulun.

 1. Vaihdoin tilinumeroa tai pankkia, muuttuuko sopimus?

Mikäli vaihdat tilinumeroa tai pankkia, sinun tulee tehdä uusi e-lasku- tai suoramaksutoimeksianto.  Lahjoitussopimus on tilikohtainen, sillä lähetämme pankille veloituspyynnön tilikohtaisesti. Voit tilata uuden lahjoitustoimeksiannon lahjoittajapalvelustamme. Kun olet palauttanut uuden lomakkeen meille, päivitämme tietomme ja toimitamme toimeksiannon edelleen pankkiisi.

 1. Kuinka kauan tekemäni e-lasku- tai suoramaksusopimus on voimassa?

Tekemäsi sopimus on voimassa toistaiseksi. Olet siis lahjoittajana kunnes e-lasku- tai suoramaksusopimus sanotaan irti.

Voit lopettaa e-laskujen vastaanoton poistamalla e-laskutilauksen verkkopankissasi. Suoramaksutoimeksiannon voit lopettaa ilmoittamalla siitä pankkiisi.

 1. Miten Syöpäsäätiö käyttää tilinumeroani ja henkilötietojani?

Toimeksiantolomake lähetetään pankkiin ja henkilötietoja säilytetään lahjoittaja- ja asiakasrekisterissämme. Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy lahjoittajan tietoihin. Voit lukea lisää asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

    15.  Miten pystyn lopettamaan kuukausilahjoittamisen?

Voit lopettaa kuukausilahjoittamisen tai laittaa sen tauolle olemalla yhteydessä Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

 16. En halua lahjoittaa säännöllisesti, miten voin tukea Syöpäsäätiön toimintaa?

Voit tehdä lahjoituksen verkkomaksuna Syöpäsäätiön sivustolla tai lahjoittaa tilisiirrolla milloin vain haluat. Tutustu eri lahjoitusvaihtoehtoihin.

Mikäli haluat silloin tällöin tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostiisi, voit tilata Syöpäsäätiön uutiskirjeen.