Professori Sakari Mustakallion 450 000 euron kliinisen tutkimuksen suurapurahalla kehitetään imukudossyöpien eli lymfoomien hoitoja. 

Tutkimuksen tavoitteena on se, että yhä useampi imuskudossyöpään sairastunut paranisi ja toisaalta välttyisi turhilta hoitojen haittavaikutuksilta. Kliinisessä tutkimuksessa mukana on potilaita, joiden avulla testataan uusien hoitomuotojen tehoa. Tähän pyritään kehittämällä hoitoja nykyistä yksilöllisimmiksi.

”Kun diagnostiikka, hoitovasteen ja ennusteen arviointi tarkentuvat, hoidot voidaan kohdistaa yksilöllisemmin ja isompi osa potilaista paranee. Hyötyä on siis kaikkiin hoitoketjun vaiheisiin”, toteaa tutkimuksen johtaja Sirpa Leppä Helsingin yliopistosta.

Sairauden uusimisriskiä, hoitovastetta ja ennustetta arvioitaessa ja hoitoa suunniteltaessa otetaan huomioon taudin taustalla toimiva biologia, kuten esimerkiksi geenimuutokset ja syöpäsolujen vuorovaikutus kasvainkudoksen terveiden solujen kanssa.  Lisäksi syövässä todettuja geenimuutoksia mitataan hoitojen aikana ja hoidon jälkeisessä seurannassa. Rahoitus mahdollistaa biologisten riski- ja ennustetekijöiden kartoittamisen.

”Pääsemme tutkimaan kasvaimesta vapautuvan liukoisen DNA:n analysoimisen verinäytteestä ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeisessä seurannassa”, Sirpa Leppä kertoo.

Kyseessä on moniammatillinen ja kansainvälinen yhteistyöhanke, jossa lymfoomaa hoitavat lääkärit, patologit, perustutkijat ja bioinformaatikot yhdistävät voimansa. Tutkimusta koordinoidaan HYKS syöpäkeskuksesta ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksiköstä. Mukana on vahvasti myös FIMM, Biotekniikan Instituutti sekä muita yliopisto- ja keskussairaaloita sekä Pohjoismainen lymfoomatutkijoiden verkosto.

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto
Professori Sirpa Leppä, puh. 040 755 8293 sirpa.leppa@helsinki.fi

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/lymphoma-biology-and-survival

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/sirpa-leppa-imukudossyovan-yksilollisen-hoidon-tutkija

Syöpäsäätiön vuonna 2018 myöntämät apurahat: https://www.syopasaatio.fi/miten-lahjoitukset-auttavat/myonnetyt-apurahat/apurahat-2018

Lue täältä lisää tutkijoistamme ja siitä, millaista tutkimusta lahjoitusvaroilla tehdään!