Turun yliopiston tutkimuksessa selvitetään syövän syntymisen ja hoitovasteen kannalta tärkeän syöpäsolun sisäisen mekanismin toimintaa sekä rintasyövässä että pahanlaatuisessa aivosyövässä eli glioblastoomassa.

”Normaaleissa soluissamme tämä PP2A-niminen mekanismi pyrkii estämään solujen muuntumista syöpäsoluiksi. Tutkimuksissa on aiemmin selvinnyt, että tämän solun tärkeän jarrumekanismin vahingoittuminen tai häiriintyminen mahdollistaa syöpäsolujen syntymisen ja niiden kehittymisen. Ongelmallista on, että näin syntyneisiin syöpäsoluihin nykyiset syöpälääkkeet eivät tehoa”, professori Jukka Westermarck kertoo.

Uudet lääkeaineet saattavat estää solujen muuntumisen syöpäsoluiksi

Westermarckin johtama työryhmä on kyennyt osoittamaan, että PP2A:n toimintaan kohdistuvat uudet lääkeaineet yhdistettynä nykyisiin syöpälääkkeisiin voivat lisätä syövän hoidon tehoa. Tutkimus keskittyy siihen, pystytäänkö PP2A:n aktiivisuutta lisäävillä lääkeaineilla parantamaan rintasyöpä- ja aivosyöpäsolujen hoitovasteita tai mahdollisesti jopa estämään kokeellisen rintasyövän syntyminen kokonaan.

PP2A:ta on tutkittu vielä varsin vähän verrattuna moniin muihin syövän etenemisen mekanismeihin. ”Käytössämme olevat uudet lääkeaineet ovat vasta hiljattain kehitettyjä ja olemme kehityksen kärjessä näiden molekyylien vaikutusten tutkimisessa maailmanlaajuisesti. Uskomme, että tutkimuksen tuloksista on hyötyä lisääntyneen syövän perusmekanismien ymmärtämisen kautta koko syöpätutkimuskentälle”, Westermarck tiivistää.

Syöpäsäätiön rahoitus on välttämätöntä

”Lääkärinä ja tutkijana vilpitön tavoitteeni on, että tutkimustuloksemme tulee jossain vaiheessa auttamaan syöpäpotilaiden kliinisessä hoidossa. Syöpäsäätiön rahoitus on aivan välttämätön tuki tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ilman tätä rahoitusta tutkimussuunnitelmassa tehtyjä töitä ei saataisiin tehtyä”, Westermarck kiittelee.

Professori Jukka Westermarck sai syksyllä 2018 450 000 euron suurapurahan tutkimukseensa ”Small molecule targeting of phosphatases for cancer therapy and prevention”.

Lue Jukka Westermarckin aiempi haastattelu: https://www.syopasaatio.fi/tarinat/maraton-on-pienta/

Kuvassa Jukka Westermarck Turun yliopiston Biotekniikan keskuksessa kuvattuna Anni Laineen ja Laxman Yetukurin kanssa. Kuva: Vesa-Matti Väärä.