Syöpäsäätiö on myöntänyt 300 000 euron suurapurahan Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää hoitoja alle 15-vuotiaiden lasten syöpiin, erityisesti akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan.  

Suomessa todetaan vuosittain alle 15-vuotiailla lapsilla 150 syöpää. Näistä joka kolmas lapsi sairastuu akuuttiin leukemiaan. Akuutin leukemian hoitoa on kehitetty intensiivisesti viime 50 vuoden aikana aikana. Ennusteet ovat parantuneet roimasti, ja nykyisin 90 prosenttia sairastuneista paranee: akuutin leukemian viiden vuoden elossaololuku on Suomessa Euroopan korkein*. Kehittämisen varaa on kuitenkin useilla alueilla.

Leukemiatutkimus on aiemmin keskittynyt sellaisiin taudin alaryhmiin, joilla on alunperin huonoin ennuste. Tässä tutkimuksessa asetelma on poikkeuksellinen siinä mielessä, että lähtökohtana ovat ne, joiden hoidossa on suurimpia haasteita.

”Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti niihin lapsiin, joilla on odotusten vastaisesti hidas vaste annetulle hoidolle. Huonon hoitovasteen saavilla potilailla on yleensä myös suurentunut riski taudin uusiutumisesta. Tutkimuksessamme valjastamme uudet genomiikan työkalut juuri näiden potilaiden varhaiseen tunnistamiseen”, kertoo Itä-Suomen yliopiston akatemiatutkija Merja Heinäniemi. ”Samalla kehitämme mahdollisuuksia tunnistaa sellaiset lapsipotilaat, joiden hoitoa voitaisiin lyhentää ja keventää nykyisestä.”

Tutkimus tuo genomiikan uudet mahdollisuudet jokapäiväiseen käyttöön

Rahoituksella kehitetään analyysityökaluja, joiden avulla pystytään valjastamaan uusi teknologia myös jokapäiväiseen kliiniseen käyttöön. ”Tavoitteemme on ottaa käyttöön uusimpia teknologioita, joiden avulla voidaan kartoittaa leukemiasolujen muutoksia toisaalta koko perimäaineksen laajuisesti, toisaalta yhden solun tarkkuudella”, toteaa Heinäniemi.

Tällä hetkellä yhden potilasnäytteen geenivirheiden kartoitus ja yhden solun tarkkuudella tehtävä geenien ilmentymisen profilointi maksaa useita tuhansia euroja. Tutkimusten hinnat tulevat jatkossa laskemaan sellaiselle tasolle, että niillä voidaan korvata nykymenetelmiä.

”Voi ajatella, että jo nyt nämä uudet menetelmät ovat edullisia, kun ottaa huomioon sen massiivisen määrän tietoa, mitä ne tuottavat yhdellä kertaa”, toteaa dosentti Olli Lohi, joka työskentelee sekä lääkärinä että tutkijana lasten syöpien parissa Tampereen yliopistossa ja TAYSissa.

Tutkimuksessa on keskeisessä roolissa poikkitieteellinen lähestymistapa, missä kliiniset tutkijat, bioinformaatikot ja geneetikot työskentelevät rinnakkain. Tutkijat uskovat vahvasti, että analyysimenetelmiä voidaan jatkossa soveltaa laajemminkin, myös muiden lasten syöpien sekä myös aikuisiän kasvainten tarkempaan profilointiin.

”Tutkimusrahoitus on nykypäivänä hyvin kilpailtua ja olemme erittäin iloisia tästä Syöpäsäätiön apurahasta. Samalla tämä on tunnustus tutkimusryhmiemme tekemän tutkimuksen tasosta. Haemme aktiivisesti rahoitusta, jonka avulla syöpään sairastuneet lapset saavat maailman kärkitason hoidot”, Merja Heinäniemi tiivistää.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopisto
Akatemiatutkija Merja Heinäniemi, puh. 040 355 3842, merja.heinaniemi (at) uef.fi
Tampereen yliopisto
Dosentti Olli Lohi, puh. 050-318 6249, olli.lohi (at) uta.fi

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista myönnetyt apurahat vuonna 2018

*CONCORD-3 tutkimus 2018

Lue täältä lisää tutkijoistamme ja siitä, millaista tutkimusta lahjoitusvaroilla tehdään!