Tulokset

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroilla kotimaista syöpätutkimusta, jonka avulla kehitetään syövän varhaista diagnostiikkaa, syövän ehkäisyä ja hoitoa. Syöpätutkimus on yksi suomalaisen tutkimuksen kansainvälisesti menestyneimmistä aloista.

 

Syöpäsäätiö on tukenut suomalaista syöpätutkimusta vuodesta 1948 – jo yli 70 vuoden ajan. Säätiö jakaa vuosittain tutkimusapurahoja korkeatasoisille tutkimushankkeille, joilta voi odottaa tuloksia.

Säätiö tukee lisäksi Syöpärekisterissä tehtävää tutkimustyötä ja Suomen Syöpäyhdistyksen syövän ehkäisyyn liittyvää toimintaa. Nämä kolme toimijaa ovat historian saatossa yhdessä Syöpäjärjestöinä edistäneet syövän varhaista toteamista, hoidon kehittymistä sekä sairastuneiden tukemista ja kuntouttamista.

Nykyään jo kaksi kolmesta paranee

Syöpäjärjestöjen saavutuksia syövän hoidon kehittämisessä on sädehoidon käynnistäminen Suomessa, syövänhoidon tasa-arvon edistäminen, palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen sekä hoitotulosten paraneminen. Syöpäsäätiön toiminnan alussa vain kolmannes sairastuneista voitiin parantaa, nyt jo kaksi kolmesta paranee.

Syöpäsäätiö työskentelee osana Syöpäjärjestöjä myös syövänehkäisyn eteen. Tästä merkittävänä esimerkkinä on syöpäseulonnat. Kohdunkaulan syöpää on seulottu jo 1960-luvulta alkaen menestyksekkäästi ja tautiin sairastuminen ja kuoleminen ovat maailman matalimmalla tasolla. Myös rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt seulontojen avulla 1980-luvulta lähtien. Yksi terveyden edistämisen ja vaikuttamistyön merkittävistä saavutuksista on tupakoinnin ja siihen liittyvien syöpätapausten ja syöpäkuolemien väheneminen Suomessa.

Syöpään sairastutaan yhä enemmän

Vaikka yhä useampi selviää syövästä, vielä riittää tehtävää. Viidessäkymmenessä vuodessa syöpään sairastuneiden määrä on yli kolminkertaistunut. Syöpään kuolee vuosittain noin 11 000 suomalaista, eli syöpä on joka viidennen suomalaisen kuolinsyy.

Päivittäin yli 80 suomalaista saa kuulla sairastavansa syöpää. Syöpä ei kosketa ainoastaan sairastunutta, vaan lähes meistä jokaista läheisenä, ystävänä tai sukulaisena. Syövän voittamiseksi tarvitaan yhä lisää varoja.

Paytrail käyttöehdot