Yhteistyö­kumppanimme

Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta ei ole ristiriidassa Syöpäsäätiön tavoitteiden kanssa. On tärkeää, että voimme jakaa yrityskumppaniemme kanssa yhteisen näkemyksen suomalaisten terveyden edistämisen ja syöpätutkimuksen tukemisen tärkeydestä.

Syöpäsäätiön yhteistyökumppaneita ovat LähiTapiola, Nordea Henkivakuutus ja Paletti. Lisäksi erilaisissa kampanjoissa, kuten Roosa nauha -keräyksessä, tehdään yhteistyötä lukuisten eri yritysten kanssa.

 

Lähitapiolan logo

 

 

 

LähiTapiola ja Syöpäsäätiö ovat sopineet monivuotisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tukea suomalaisten terveyttä ja edistää syöpätutkimusta. LähiTapiola on mukana rahoittamassa terveystaloustieteellistä ja lääketieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen tuki kohdistuu vuonna 2016 hankkeeseen, jossa arvioidaan syövän hoidon kustannuksia.

LähiTapiolan tuella tehdään myös terveyden edistämistä Hyvä Päivä -hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevat nuoret. Hyvä Päivä -hankkeen tavoite on lisätä nuorten tietoja ja taitoja terveellisistä elämäntavoista sekä tukea niihin liittyvää elämänhallintaa. Hanke toteutetaan ryhmämuotoisina toiminnallisina kursseina ja se käynnistyi keväällä 2016 Kainuussa.

 

Nordean logo

 

 

 

Nordea Henkivakuutus tukee Syöpäjärjestöjen valtakunnallista tukihenkilötoimintaa ja sen kehittämistä. Vapaaehtoistyöllä ja tukihenkilötoiminnalla on tärkeä rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla sairastuneiden ja heidän läheistensä auttamisessa. Yhteistyö Nordea Henkivakuutuksen kanssa  mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen ja johtamisen kehittämisen niin, että vapaaehtoistoiminnan on mahdollista toteutua laadukkaasti joka puolella Suomea. Nordea Henkivakuutuksen tuella kehitetään myös Syöpäjärjestöjen vertaistukitoimintaa sairaaloissa ja verkkoympäristöissä sekä vapaaehtoisten täydennyskoulutusta, toiminnanohjausta ja virkistystoimintaa.

 

Paletin logo

 

 

 

Syöpäsäätiö ja kotimainen korttialan yritys Paletti ovat tehneet yhteistyöstä vuodesta 2008 alkaen. Paletti myy Syöpäsäätiön tunnuksilla varustettuja muistoadresseja sekä joulu- ja onnittelukortteja. Adressien ja korttien myynnistä saadulla tuotolla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta.

 

Roosa nauha -keräyksen yhteistyökumppaneista löydät tietoa täältä >>>

Syöpäsäätiön yritysyhteistyön periaatteet:

  • Syöpäsäätiön tavoitteena on edistää syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä levittää tietoa syöpäriskiä vähentävistä, terveellisistä elämäntavoista.  Tavoitteena on myös taata riittävästi tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yritysyhteistyön tulee olla linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa.
  • Syöpäsäätiö on riippumaton toimija. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Syöpäsäätiön varojen käyttöön tai viestintään millään tavalla.
  • Syöpäsäätiö toimii eri yhteistyökumppaneidensa kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.
  • Syöpäsäätiö ei tee yritysten kanssa sellaisia sitoumuksia, joita ei voi julkistaa.
  • Syöpäsäätiö tekee yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaksi sovituista asioista aina kirjalliset sopimukset, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty.
  • Syöpäsäätiö noudattaa ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tuotehankinnoissa eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.
  • Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä pääsääntöisesti vain vakiintuneiden yritysten kanssa.
  • Syöpäsäätiö ei tee yhteistyötä alkoholi- ja tupakkateollisuuden eikä luontaistuotealan yritysten kanssa.

Lisätietoja yhteistyökumppaneista:

Kaija Laitinen, yhteyspäällikkö
puh. 044 218 4331
kaija.laitinen(at)cancer.fi

Lahjoita ja osallistut taisteluun syöpää vastaan.

Paytrail käyttöehdot