Lahjoitusvarojen käyttö

Vuosi 2018 oli Syöpäsäätiön 70-vuotisjuhlavuosi, jonka aikana säätiö keräsi 11,3 miljoonaa euroa. Lahjoitusvarat käytämme syöpätutkimuksen tukemiseen ja sairastuneiden tukipalveluihin.

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön eli sairastuneiden neuvonnan ja tukipalveluiden sekä syövän ehkäisytyön tukeminen. Lahjoitusvarat mahdollistavat näiden tehtävien toteutumisen.

Vuonna 2018 Syöpäsäätiön keräyskampanjat saivat paljon näkyvyyttä ja säätiön varainhankinta ylitti tavoitteensa. Lahjoituksia kertyi kaikkiaan 11,3 miljoonaa euroa.

Merkittävä osa Syöpäsäätiön lahjoitusvaroista tulee testamenttilahjoituksista; vuonna 2018 osuus oli 47 prosenttia. Kuudettatoista kertaa järjestetty Roosa nauha -keräys tuotti noin 2,3 miljoonaa euroa, joka on keräyksen ennätys tähän mennessä.

Kampanjoinnin lisäksi Syöpäsäätiö kiinnitti vuonna 2018 päättäjien ja suuren yleisön huomiota lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen ongelmiin. Erityinen huolenaihe on kliinisen terveyden tutkimuksen saaman valtion budjettirahoituksen romahdus.

Syöpäsäätiö kysyi keväällä 2018 haastattelututkimuksessa syöpätutkijoilta tutkimusrahoituksen tilanteesta. Tutkijat toivat esille yliopistojen perusrahoituksen vähäisyyden ja kilpailun kiristymisen julkisen rahoituksen saamisessa. Syöpäsäätiön rahoitus oli haastatelluille tutkijoille hyvin tärkeä rahoituslähde ja sen merkityksen nähtiin jatkossa kasvavan.

Tuki tutkimukselle kasvaa

Säätiö tuki lahjoitusvaroilla tutkimusta vuonna 2018 kaikkiaan 8,6 miljoonalla eurolla. Apurahoja jaettiin 158 tutkijalle tai ryhmälle, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa*. Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja on kaksinkertaistanut apurahojen kokonaissumman vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Säätiön apurahoilla tuetaan sekä perustutkimusta että kliinistä syöpätutkimusta. Vuonna 2018 monivuotiset suurapurahat myönnettiin lasten leukemian, pahanlaatuisen aivosyövän, rintasyövän ja lymfoomien tutkimushankkeille.

Lahjoitusvarat turvaavat maksuttomat neuvontapalvelut 

Syöpä herättää huolta, pelkoa ja kysymyksiä sekä sairastuneissa että heidän läheisissään. Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin vaikean sairauden kanssa.

Syöpätutkimuksen rahoittamisen lisäksi Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Ilman lahjoituksia neuvonta ja tuki ei olisi mahdollista. Vuonna 2018 säätiö tuki sairastuneiden neuvonta- ja tukipalveluita sekä syövän ehkäisytyötä kahdella miljoonalla eurolla.

Säätiö myöntää myös taloudellista tukea vähävaraisille syöpäpotilaille ja syöpälapsiperheille. Syövällä on monesti myös merkittäviä taloudellisia seurauksia – useimmiten tulot pienenevät ja menot kasvavat sairauden myötä. Vaikka yhteiskunta tulee monella tavalla vastaan sairauden kustannuksissa, julkinen turvaverkko ei aina ole riittävä. Vuonna 2018 taloudellisia avustuksia myönnettiin yli puoli miljoonaa euroa.

Maksuton neuvontapuhelin

Neuvontapalvelu vastaa puhelimeen maanantaisin ja torstaisin klo 10–18 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–15.

  • Puhelinneuvonta: 0800 19414
  • Sähköposti: neuvonta(at)cancer.fi
  • Online chat: www.neuvontahoitaja.fi

Tutustu Syöpäsäätiön vuosikertomukseen 2018 täällä

* Summa sisältää myös viisi Suomen Syöpäyhdistyksen apurahaa.

Paytrail käyttöehdot