Lahjoitusvarojen käyttö

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroilla syöpätutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä turvaa sairastuneille tukipalveluita.

Suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja

Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat kotimaisen syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön eli sairastuneiden neuvonnan ja tukipalveluiden sekä syövän ehkäisytyön tukeminen. Lahjoitusvarat mahdollistavat näiden tehtävien toteutumisen.

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroista syöpätutkimusta yli 8 miljoonalla eurolla vuosittain. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.

Tutkimusta tuetaan suoraan tutkijoille ja tutkimusryhmille myönnettävinä apurahoina sekä muun muassa tukena Suomen Syöpärekisterille ja yhteispohjoismaisille tutkimushankkeille. Vuonna 2019 apurahoja myönnettiin 7,3 miljoonaa euroa*.

Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja on yli kaksinkertaistanut apurahojen kokonaissumman vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Säätiön apurahoilla tuetaan sekä perustutkimusta että kliinistä syöpätutkimusta. Tukea annetaan myös epidemiologiseen eli väestötason tilastolliseen tutkimukseen Suomen Syöpärekisterissä.

Lahjoitusvarat turvaavat maksuttomat neuvontapalvelut 

Syöpätutkimuksen rahoittamisen lisäksi Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Ilman lahjoituksia neuvonta ja tuki ei olisi mahdollista. Neuvontapalveluun ottaa vuosittain yhteyttä yli 6 500 avuntarvitsijaa. Tuen tarve on kasvava.

Syövällä on monesti myös merkittäviä taloudellisia seurauksia ja usein tulot pienenevät ja menot kasvavat sairauden myötä. Säätiö myöntää myös taloudellista tukea vähävaraisille syöpäpotilaille ja syöpälapsiperheille.

Syöpäsäätiö tukee myös Suomen Syöpäyhdistyksessä ja alueellisissa syöpäyhdistyksissä tehtävää perustyötä sairastuneiden tukemiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäsäätiön tuella muun muassa kehitetään vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa sekä tuotetaan koulutusmateriaalia.

Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja syöpätyötä vuonna 2019 kaikkiaan 3,4 miljoonalla eurolla.

Tutustu Syöpäsäätiön vuosikertomukseen 2019. 

* Summa sisältää myös viisi Suomen Syöpäyhdistyksen apurahaa.

Paytrail käyttöehdot