Keräyslupa

Keräyslupa

Syöpäsäätiön rahankeräysluvat

2019-2020

Rahankeräysluvan numero
RA/2018/882

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 04.10.2018

Rahankeräysluvan saaja
Syöpäsäätiö – Cancerstiftelsen, y-tunnus 0237165-7

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko maa poislukien Ahvenanmaa.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyillä varoilla tuetaan syövän vastaista työtä. Varat ohjataan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) kautta syöpätyöhön kautta maan. Syöpätutkimusta tuetaan apurahojen ja avustusten muodossa tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Syöpätyön tuki ohjautuu SSY:n kautta potilaille ja heidän läheisilleen tarjottavaan neuvontapalveluun, muihin tukitoimiin (mm. vertaistuki, virkistystoiminta, syöpäkuntoutuksen kehittäminen, potilasoppaat, taloudellinen tuki) sekä terveyden edistämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen syöpäsairauksista ja niiden ehkäisystä.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)

Rahankeräyslupa RA/2018/882

DNR
ÅLR 2018/8993

Årende
Sökande: Cancerstiftelsen sr

Beslut
Beviljat

Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.1-31.12.2019 – landskapet Åland.

Tillstånd för penninginsamling ÅRL 2018/8993

Tutustu Syöpäsäätiön rekisteriselosteeseen >>>

 

Paytrail käyttöehdot