Keräyslupa

Keräyslupa

Syöpäsäätiön rahankeräysluvat

Rahankeräysluvan numero
RA/2016/952

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 30.12.2016

Rahankeräysluvan saaja
Syöpäsäätiö – Cancerstiftelsen, y-tunnus 0237165-7

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyillä varoilla tuetaan syövän vastaista työtä. Varat ohjataan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) kautta syöpätyöhön kautta maan. Syöpätutkimusta tuetaan apurahojen ja avustusten muodossa tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Syöpätyön tuki ohjautuu SSY:n kautta potilaille ja heidän läheisilleen tarjottavaan neuvontapalveluun, muihin tukitoimiin (mm. vertaistuki, virkistystoiminta, syöpäkuntoutuksen kehittäminen, potilasoppaat, taloudellinen tuki) sekä terveyden edistämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen syöpäsairauksista ja niiden ehkäisystä.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)

Keräyslupa RA/2016/952 2017-2018

Tillstånd för penninginsamling i Åland:

DNR
ÅLR 2017/8200

Årende
Sökande: Cancerstiftelsen sr

Beslut
Beviljat

Giltighetstid och -område
Tillständet gall er for ti den 1.1-31.12.2018 – landskapet Åland.

Tillstånd för penninginsamling ÅLR 2017/8200

Tutustu Syöpäsäätiön rekisteriselosteeseen >>>

 

Paytrail käyttöehdot