Rosa Bandet

Rosa bandet-insamlingen för arbetet mot bröstcancer är Cancerstiftelsens mest välkända kampanj. Dess symbol är ett rosa sidenband.

Årligen insjuknar fler än 5000 kvinnor i bröstcancer, vilket gör bröstcancer till den allmännaste cancern i Finland. Rosa bandet-insamlingen har som mål att främja bröstcancerforskningen och bidra till att allt fler cancerfall kan förebyggas eller botas.

Vetenskaplig forskning utgör grunden för förebyggande och tidig upptäckt och diagnostik av bröstcancer, för goda behandlingar och för rehabiliteringen av patienterna. I dagens läge kan allt fler bröstcancerpatienter botas. Många frågor kring bröstcancer är dock fortfarande öppna, och därför behövs det ständigt medel för forskning.

Sjukdomen och livet med den väcker också mycket oro, rädsla och frågor hos både patienterna och deras närstående. Med intäkterna av Rosa bandet-insamlingen stöder vi därför förutom bröstcancerforskningen också Cancerorganisationernas avgiftsfria rådgivningstjänst.

Rosa bandet-kampanjen pågår i oktober,

Du kan delta i kampanjen genom att årligen köpa Rosa bandet-sidenbandet eller andra insamlingsprodukter. Du kan också göra en donation eller starta en egen insamling mot cancer.

Donationskonto: FI20 2344 1800 0032 29, referensnummer 5445.

www.roosanauha.fi

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare