Vad vi har uppnått

Med hjälp av donationerna främjar Cancerstiftelsen bland annat tidig diagnostik, förebyggande och behandling av cancer och säkerställer att ingen behöver bli ensam med den svåra sjukdomen.

Cancerstiftelsen har stött den finländska cancerforskningen i mer än 60 år. Vid sidan av utdelningen av forskningsstipendier ger Cancerstiftelsen ekonomiskt understöd till Cancerföreningen i Finland och Cancerregistret. Under namnet Cancerorganisationerna har dessa tre aktörer under historiens gång tillsammans främjat tidig diagnostik och behandling av cancer samt rådgivning och rehabilitering för patienterna.

Bland det som Cancerorganisationerna uppnått inom utvecklingen av cancervården finns bl.a. införandet av strålbehandling mot cancer i Finland, främjandet av jämlikheten inom cancervården, utvecklingen av palliativ vård och terminalvård samt förbättrade resultat inom cancervården. När Cancerstiftelsen inledde sin verksamhet kunde endast en tredjedel av de insjuknade botas. I dag botas två av tre.

Dessutom arbetar Cancerstiftelsen som en del av Cancerorganisationerna också för förebyggande av cancer. Ett viktigt exempel på detta är cancerscreening som införts i Finland tack vare Cancerorganisationerna. Till exempel livmoderhalscancer har screenats framgångsrikt sedan 1960-talet, och Finland har världens lägsta nivå av incidens och dödlighet i sjukdomen. Bröstcancerdödligheten har också minskat tack vare screening sedan 1980-talet. En viktig sak som uppnåtts genom hälsofrämjande och påverkansarbete är att rökningen och antalet cancerfall och dödsfall som hänför sig till rökning har minskat i Finland. Cancerorganisationerna spelade en viktig roll när Finland som ett av de första länderna i världen på 1970-talet stiftade en tobakslag.

Fast allt fler återhämtar sig från cancer, finns det ännu mycket att göra. På femtio år har antalet personer som insjuknar i cancer mer än trefaldigats. I cancer dör årligen ca 11 000 finländare, vilket innebär att cancer är dödsorsaken för var femte finländare.

Dagligen får fler än 80 finländare höra att de har cancer. Cancern berör inte endast den sjuka, utan också de närstående, bekanta, vänner, släktingar, grannar. Eftersom allt fler av oss berörs av cancer, behövs det allt mer pengar till kampen mot cancer.

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare