På forskningsresan

På forskningsresan

Vad vi har uppnått

Vad vi har uppnått

Med hjälp av donationerna främjar Cancerstiftelsen bland annat tidig diagnostik, förebyggande och behandling av cancer och säkerställer att ingen behöver bli ensam med den svåra sjukdomen.

Läs mer about Vad vi har uppnått

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare