Kom med och lyssna på hur vi använder de donerade medlen och vad man har lyckats åstadkomma inom cancerforskningen med hjälp av donatorerna. Vi kommer också att berätta vad det lönar sig att beakta när man gör upp ett testamente.

Under denna kväll medverkar Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen, kommunikations- och insamlingschef Helena Hulkko samt VN Håkan Forsgrén som sakkunnig inom området för testamenten.

Evenemanget är öppet för alla. På grund av serveringen ber vi dig att anmäla dig per telefon på numret 050 405 8273 eller per e-post på adressen donationer@cancer.fi.

Meddela också gärna om du eventuellt har matallergier.

Vid detta evenemang bjuder vi på kaffe och tårta för att fira Cancerstiftelsens 70-årsjubileum.

Varmt välkommen!

Vill du få mer information? Vi finns här för dig.

Cancerstiftelsens givarservice på svenska, tfn 09 135 33286,
må–fre 14–16 donationer@cancer.fi.