Cancerforskningen är ett av de internationellt mest framgångsrika områdena inom finländsk forskning. Trots de framgångar man rönt finns det fortfarande cancertyper som inte kan behandlas. Elakartad hjärntumör är en av de svåraste cancersjukdomarna där dödligheten fortfarande är mycket hög. Elakartad hjärntumör har en genomsnittlig överlevnad på ungefär ett år.

Cancerstiftelsen beviljade nyligen ett flerårigt stipendium för ett forskningsprojekt vid Östra Finlands universitet där forskarna ska ta fram en behandling mot den mest aggressiva varianten av hjärntumör, gliobastom. Projektets mål är att avsevärt öka patienternas livslängd och förbättra deras livskvalitet genom en ny kombination av kirurgi och genterapi.

”I motsats till cytostatikabehandling ges genterapin endast en gång och den riktas på hjärnvävnaden i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Detta faktum är av stor betydelse för patienternas återhämtning och livskvalitet”, berättar forskargruppens ledare akademiprofessor Seppo Ylä-Herttuala. Behandlingen effektiveras genom att stärka kroppens naturliga immunförsvar så att kroppen kan utplåna de återstående cancercellerna.

Cancerstiftelsens finansiering spelar en avgörande roll i utvecklingen av nya behandlingar mot elakartad hjärntumör. ”Utan Cancerstiftelsens stöd skulle det vara praktiskt taget omöjligt att utföra krävande utvecklingsprojekt och tester för att ta fram nya terapier”, säger Ylä-Herttuala.

Sex månader mer tid

Kristina Francks man Arto diagnostiserades med en elakartad och obotlig hjärntumör. Tumören låg så djupt inne i hjärnan att den inte kunde opereras. Arto fick genomgå aggressiva behandlingar, vilket gav honom lite mer tid.

”Vår sista jul tillsammans var helt underbar. Artos och mina barn kom och firade julen med oss i vårt hem, vi njöt av livet och åt god mat. Arto var redan i dåligt skick då, men han samlade kraft någonstans ifrån. Det var precis som om någon hade gett honom en energiinjektion”, minns Kristina Franck.

Arto levde i ett halvt år efter diagnosen. Ändå var han tacksam för den vård han hade fått. Läs mer om Kristinas erfarenheter på Cancerstiftelsens webbplats.

Under julen insamlar Cancerstiftelsen donationer till förmån för finländsk cancerforskning. Det övergripande målet är att forskningen i framtiden kunde rädda varenda en som insjuknat. Donationerna är helt avgörande för att cancerforskarnas arbete i Finland ska kunna fortsätta.

 

Du kan göra en donation och stödja cancerforskningen via webben.

Du kan också donera per SMS: skicka ett meddelande med texten TUEN10 eller TUEN30 till numret 16499. Donationen på 10 euro eller 30 euro debiteras i samband med din telefonräkning.

Ytterligare information:

Cancerstiftelsen

kommunikations- och insamlingsdirektör Helena Hulkko, tfn 050 582 2211, helena.hulkko@cancer.fi

Östra Finlands universitet

akademiprofessor Seppo Ylä-Herttuala, tfn 044 355 2075, seppo.ylaherttuala@uef.fi