I Finland insjuknar årligen ungefär 160 barn under 15 år i cancer. Siffran är lyckligtvis liten. Tack vare forskningen är behandlingarna av cancer hos barn bland världens bästa i Finland.

Neuroblastom är ett exempel på en sådan cancersjukdom som förekommer hos barn och som man inte ännu har forskat tillräckligt i. Detta är den mest allmänna formen av fast cancer utanför hjärnan hos barn. Bland de patienter som har en dålig prognos tillfrisknar endast cirka en femtedel.

Varpu Hintsanens femåriga dotter fick denna form av cancer. Nu kommer Varpu att berätta historien om Senja för Dig.

”Jag hade inget annat alternativ än att lämna över mitt barns liv i forskarnas händer. Vid ett tillfälle hann vi redan glädjas över att cancern var besegrad och då ställde vi till med en stor fest. Men hon fick ändå ett återfall i cancer. I det skedet visste vi vad det innebar – de hade g jort precis allt som kunde göras för henne.

Jag ville sköta om Senja därhemma ända fram till slutet. Varje natt sov jag bredvid Senja och lovade henne att oavsett vad som händer kommer jag som mamma aldrig att lämna henne. I ungefär ett års tid gav jag Senja palliativ vård. Under hela den tiden levde min lilla flicka fullt ut, så långt det bara gick. Senja älskade världen och människorna.

I juni förra året tog Senjas liv slut. Nu finns bara en otroligt stor saknad kvar. Men Senja var fylld av ljus, vilket ger mig krafter att gå vidare. Även cancerforskningen måste få fortsätta, för varenda liten patients skull.

Att satsa på forskning är det enda sättet att se till att vartenda barn i framtiden kan tillfriskna från cancer.

Ge ett bidrag nu för att forskningen ska få fortsätta >>