Våren har varit exceptionellt svår och osäker för oss alla på grund av coronapandemin. Pandemin har påverkat flera som lever med cancer på ett speciellt allvarligt sätt.

Undantagsläget är också en prövning för den finländska cancerforskningen. Många projekt har råkat i svårigheter och vissa forskargruppers verksamhet har rentav avbrutits. Enligt bedömningarna kommer den försvagade ekonomin att ha långvariga effekter på forskningsfinansieringen, och därför är forskarna nu mycket oroade. Om forskningen avbryts nu, så kan vi bara fråga oss vad detta kommer att innebära för de insjuknade?

Cancerstiftelsen ordnar i maj en särskild insamling för att rädda forskningen.

“Målet är att bevilja över 7 miljoner euro i forskarstipendier detta år. Nu mer än någonsin är vi beroende av våra donatorers goda vilja. I undantagsläget är vi tacksamma för varje bidrag, men vi vädjar speciellt om större donationer, för att säkerställa att forskningen och utvecklingen av cancervården kan fortsätta även i framtiden”, säger Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen.

De insjuknade ska få den bästa möjliga vården, men utan cancerforskning utvecklas inte vården. I tider av rädsla och osäkerhet är det viktigt att kunna inge hopp och verka för en ljusare framtid.

Du kan hjälpa. Ge ett bidrag nu till vår insamling för att forskningen ska få fortsätta eller bli en månadsdonator.