I Finland drabbas varje år ungefär 6 500 kvinnor av bröstcancer eller gynekologiska cancerformer. Sjukdomen berör också alltid de insjuknades familjer samt nära och kära.

Donationerna via insamlingen Rosa Bandet har vidareförmedlats av Cancerstiftelsen dels till bröstcancerforskning, dels till forskning av gynekologiska cancerformer. Med hjälp av donationerna via Rosa Bandet inleddes år 2018 en unik studie för att utveckla läkemedelsbehandlingen av äggstockscancer. Äggstockscancer är fortfarande en svårbehandlad cancerform med dålig prognos.

”Tack vare forskningen och screeningen överlever 90 % av dem som insjuknat i bröstcancer. Nu behövs det en kraftig satsning på forskning av andra cancerformer hos kvinnor, så att prognoserna för sådana sjukdomar också blir bättre. Cancerstiftelsen fungerar med donerade medel och stöder högklassiga forskningsprojekt där man kan förvänta sig betydande genombrott. Dessa forskningsprojekt hjälper allt fler som insjuknat att tillfriskna från cancer”, säger Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors. ”För oss är det ett privilegium att hjälpa varenda kvinna. Därför genomförs insamlingen Rosa Bandet för första gången även på mors dag”.

Alla som ger ett bidrag till insamlingen Rosa Bandet får tillgång till ett vackert morsdagskort med professor Jaakko Hämeen-Anttilas unika dikt, som han skrivit med ensamrätt för Rosa Bandet. Du kan skriva ut kortet eller skicka det vidare i elektronisk form.

Jaakko Hämeen-Anttilas dikt hittar du här: 

På nätet kan du ge ett bidrag till insamlingen Rosa Bandet på adressen https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/donera/