”I fjol ville ett rekordstort antal finländare stödja bröstcancerforskningen. Vi vill ge ett stort tack till alla donatorer och våra samarbetspartner: i och med att den offentliga finansieringen minskar blir Cancerstiftelsens stöd allt viktigare för forskare. Varje år behövs det allt mer donationsmedel”, berättar Cancerstiftelsens insamlingschef Helena Hulkko.

Rosa bandet-insamlingen har genomförts 14 gånger i Finland. Syftet är att samla in medel som riktas till bröstcancerforskning och rådgivningstjänster som erbjuder information och stöd till de insjuknade och deras närstående.

År 2016 var Rosa bandet designat av Michael Monroe och det såldes i rekordtakt. Det var också möjligt att delta i insamlingen genom att donera eller att köpa våra samarbetspartners Rosa bandet-produkter.

Läs mer >>>