Det köptes över 440 000 Rosa band

Rosa bandet-insamlingen överträffade rejält Cancerstiftelsens mål på 2,5 miljoner euro och samlade in en halv miljon euro mera medel till cancerforskningen än i fjol. Medlen kom från försäljningen av de band som hade designats av skådespelaren Seela Sella, de kampanjprodukter som salufördes av Cancerstiftelsens samarbetspartner och från penningdonationer. Det köptes över 440 000 Rosa band.

Insamlingens popularitet och synlighet ökade under hela 2010-talet. Rosa bandet var enligt en enkät från Taloustutkimus det donationsobjekt som finländarna tyckte bäst om år 2018.

-Rosa bandet-insamlingen visade än en gång välgörenhetens kraft. Det strålande rekordresultatet av kampanjen var möjligt endast tack vare exceptionellt engagerade donatorer och företagspartner. Även otaliga frivilliga och föreningar med sina medlemmar har arbetat stenhårt för att rekordresultatet skulle uppnås. Cancer kan övervinnas blott och bart med hjälp av forskning, betonar Cancerstiftelsens direktör för medelanskaffning, Sari Meller.

Cancerstiftelsen styr de insamlade medlen till forskningen om bröstcancer och gynekologiska cancerformer.

-Det behövs mera forskning, eftersom det ännu inte finns botande behandling för alla former av cancer. Prognosen för spridd bröstcancer och äggstockscancer är alltjämt dålig. Vi har riktat betydande summor till utvecklandet av behandlingarna för cancerformer med dålig prognos, berättar Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors.

Genom forskning söker man efter effektiv behandling för spridd bröstcancer och svårbemästrad äggstockscancer

Vid Cancerstiftelsens stipendieutdelning hösten 2019 stöddes forskningen med 1,6 miljoner euro i Rosa bandet-medel. Finansiering beviljades till 18 forskningsprojekt. De största storstipendierna på 450 000 euro beviljades för forskning där man försöker hitta effektiv läkemedelsbehandling för spridd bröstcancer och läkemedelsresistent äggstockscancer.

Med stöd av Rosa bandet-stipendier utvecklas även screeningen av livmoderhalscancer och bedrivs det forskning om ärftlig risk för bröstcancer. I två undersökningar studerar man vilken betydelse motion har för livskvaliteten för den som insjuknat i bröstcancer.

Cancerstiftelsen har under Rosa bandet-insamlingens historia delat ut sammanlagt över 10,5 miljoner euro i finansiering till forskningen om bröstcancer och gynekologiska cancerformer.

Med Rosa bandet-medel stöds också den avgiftsfria rådgivningstjänst som Cancerorganisationerna erbjuder insjuknade och deras närstående. Den rådgivning som ges av yrkesfolk inom hälso- och sjukvården hjälper årligen över 6 000 hjälpbehövande via telefon, e-post och chatt.

Ett varmt tack till alla som köpte ett Rosa band eller en kampanjprodukt och till varje privatperson och företag som donerade pengar till insamlingen!