Enligt en färsk expertrapport där man jämför Finland med andra motsvarande länder i Europa kommer vårt land snart att halka långt efter i fråga om antalet kliniska studier kring cancerläkemedel*. Om det inte längre görs tillräckligt med läkemedelsstudier i de finländska sjukhusen är risken att vi inte längre kan erbjuda bästa möjliga vård till dem som insjuknat i cancer.

Idag är det svårare än tidigare att överföra den inhemska cancerforskningens resultat och innovationer till konkreta patientstudier på grund av de bristande resurserna.

”En livskraftig och högklassig klinisk forskning är den enda garantin för att de nyaste och mest effektiva cancerbehandlingarna ska börja tillämpas i praktiken för patienternas bästa. Vi kan bygga upp världens bästa hälsovårdssystem endast om den kliniska forskningen är i världsklass”, framhäver Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors.

I Cancerstiftelsens insamling medverkar även professor Sirpa Leppä från HUCS Cancercentrum. Förra hösten beviljade Cancerstiftelsen ett stort flerårigt stipendium till det forskningsprojekt som leds av Leppä, där syftet är att utveckla de kliniska behandlingarna av cancer i lymfvävnaden, det vill säga lymfom. Med hjälp av patienterna som deltar i studien testas effekten av nya behandlingsformer, samtidigt som behandlingarna utvecklas och blir allt mer individuella.

”När diagnostiken samt bedömningen av behandlingssvar och prognoser blir exaktare, kan behandlingarna utformas mer individuellt och därigenom tillfrisknar en större andel av patienterna”, säger Leppä för att framhäva betydelsen av den kliniska forskningen.

Du kan ge ett bidrag till Cancerstiftelsens insamling

via din nätbank 

– via bankgiro till vårt donationskonto 

– genom att skicka ett SMS med texten TUEN10 eller TUEN30 till numret 16499 (bidraget debiteras i samband med din telefonräkning)

 

*) Cancer Clinical Trials in Finland: Challenges and Opportunities, Jeroen Pouwels & al., 2019