En ansenlig del av de donationer som Cancerstiftelsen får in kommer från testamentsgåvor; 2018 års andel var 47 procent. Insamlingskampanjen Rosa bandet, som ordnades för sextonde gången, inbringade en rekordhög summa på ca 2,3 miljoner euro.

Utöver kampanjerna satsade Cancerstiftelsen på att fästa beslutsfattares och allmänhetens uppmärksamhet vid utmaningarna inom finansieringen av medicinsk forskning. Något som väcker särskild oro är den drastiska minskningen av statens budgetfinansiering för klinisk hälsoforskning.

I våras 2018 lät Cancerstiftelsen göra en enkät till cancerforskare om finansieringen av cancerforskning. Forskarna hänvisade till utmaningar såsom bristen på basfinansiering för universitet och den ökade konkurrensen om offentlig finansiering. Forskarna framhöll den viktiga roll som Cancerstiftelsen spelar som finansieringskälla och ansåg att dess betydelse kommer bara att öka.

Cancerstiftelsens donationsfinansierade stöd till cancerforskning uppgick till totalt 8,6 miljoner euro år 2018. Stipendier utdelades till 158 forskare eller forskargrupper; den totala stipendiesumman var 7,2 miljoner euro*. Tack vare donationerna har Cancerstiftelsen kunnat bidra till att höja cancerforskningens nivå i Finland och fördubbla sin totala stipendiesumma från ca 3,5 miljoner euro (2014) till drygt 7 miljoner euro (2018).

Förutom att stiftelsen finansierade cancerforskning beviljade den också över en halv miljon euro i ekonomiskt stöd till de sämst ställda cancerpatienterna och familjer med barn som drabbats av cancer. Rådgivningstjänster och andra stödtjänster samt cancerförebyggande verksamhet finansierades med två miljoner euro.

Läs mer i Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse.

* I summan ingår fem stipendier som beviljades av Cancerföreningen i Finland.