Tack vare en aktiv och lyckad medelinsamling kunde Cancerstiftelsen utdela en rekordstor summa, 7,3 miljoner euro, i form av stipendier till cancerforskare och forskningsgrupper. Under året understödde vi sammanlagt 164 forskare eller forskargrupper.

Genom donationer från privatpersoner och företag har Cancerstiftelsen kunnat höja den totala årliga stipendiesumman från 3,5 miljoner euro (2014) till drygt 7 miljoner euro. Med stipendierna understödde vi cancerforskning på bred front. Forskningsprojekt inom bröstcancer och prostatacancer fick en betydande del av finansieringen, men en tredjedel av finansieringen beviljades för forskning som inte gällde någon särskild typ av cancer.

Enligt stiftelsens stadgar stödde vi också verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar. De som insjuknat i cancer och deras närstående får avgiftsfritt stöd från den nationella rådgivningstjänsten, som helt och hållet finansieras av Cancerstiftelsen.

Intäkterna från Cancerstiftelsens insamlingar ökade tack vare systematisk utveckling, en lyckad Rosa bandet-insamling och engagerade månadsdonatorer.

Läs Cancerstiftelsens generalsekreterarens översikt 2019.