Bäckström är specialist i allmän kirurgi. Hon är uppskattad, eftersom hon är starkt engagerad för sitt arbete och har en kirurgisk spetskompetens med en bredd som inte är så vanlig idag. Därutöver anser man att hennes styrka är hur hon hanterar vardagsarbetet med patienterna, hur hon enträget och ödmjukt fortsätter att kämpa för patienterna, och hur hon alltid har patienternas bästa för ögonen.

Bäckström har arbetat på Åland i femton år, varav hon i långa perioder varit ensam överläkare i kirurgi vid det lokala sjukhuset. Väderförhållandena i skärgården har gjort arbetet mer krävande, eftersom det inte alltid har varit möjligt att sända patienterna vidare på remiss.

Det samarbete som Bäckström byggt upp med Åbo Universitets Centralsjukhus inom såväl kirurgi som onkologi har gjort det möjligt att på Åland förbättra nivån på behandlingarna av prostatacancer i synnerhet.

Årets cancersjukskötare är Kirsi Nummelin från Medel-Finlands centralsjukhus.

Cancerstiftelsen delar vartannat år ut priser till Årets cancerläkare och Årets cancersjukskötare.