Ulla Puistola och Florence Schmitt belönas i synnerhet för sitt empatiska, orädda och helhetsinriktade sätt att vårda och bemöta sina cancerpatienter.

”Vi vill med priset fästa uppmärksamhet vid det arbete som gjorts för cancerpatienter och deras familjer. De prisbelönta personernas arbete till förmån för patienternas välbefinnande har lett till många förbättringar av behandlingspraxis i Finland”, säger generalsekreterare Sakari Karjalainen vid Cancerstiftelsen.

Överläkare Ulla Puistola är patienternas orubbliga förespråkare

Professor och överläkare Ulla Puistola arbetar som läkare i gynekologiska cancersjukdomar vid Uleåborgs universitetssjukhus. Hon beskrivs i prismotiveringen som en orubblig förespråkare för patienterna, och är ytterst omtyckt och uppskattad bland dem. Under sin långa karriär har Puistola upprätthållit och utvecklat cancervårdens höga standard och sett till att den regionala likvärdigheten i vården förverkligas i norra Finland.

Puistola får beröm speciellt för sin medverkan i samhällsdebatten, där hon fört fram missförhållanden i hälsovårdssystemet. Hon har bedrivit ett aktivt samarbete med patientorganisationerna för att ge i synnerhet de gynekologiska cancerformerna större synlighet i Finland.

Puistola har också en framstående internationell vetenskaplig karriär. Hennes forskning och utbildning av kommande läkargenerationer har hjälpt många cancerpatienter. Puistola är ett utomordentligt exempel på hur djup sakkunskap, patientcentrering och engagemang för en helhetsmässig utveckling av cancervården är delområden som stöder varandra i cancerläkarens arbete.

Florence Schmitt stöder cancerpatientens hela familj

Filosofie doktor och psykoterapeut Florence Schmitt, som arbetar på barnpsykiatriska kliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus, har utsetts till årets cancerskötare. Schmitt vårdar också cancersjuka vuxna och deras minderåriga barn på onkologiska kliniken.

Schmitt, som ursprungligen utbildade sig till psykiatrisk sjukskötare, har i närmare 20 års tid fördomsfritt och modigt reformerat stödet till barnfamiljer med cancer på universitetssjukhuset. Hon har tagit fram nya verksamhetsmetoder för att hjälpa familjerna. Schmitts mångformiga familjeterapeutiska arbete strävar efter att varje medlem i den sjukdomsdrabbade familjen ska tas i beaktande och få stöd.

I sin doktorsavhandling visade Schmitt att det största hotet mot den cancerdrabbade barnfamiljens välbefinnande är att cancerpatienten eller partnern blir deprimerad. Att behandla depressionen och samtidigt erbjuda barnen psykosocialt stöd hjälper familjen att klara sig.

I Cancerstiftelsens prismotivering sägs att Schmitts arbete röner omfattande och djup uppskattning och visar på föregångsmannaskap. Hon har också handlett och utbildat cancerklinikens läkare och skötare.

Cancerstiftelsen väljer årligen ut prisens mottagare utgående från inlämnade förslag. Förslag till pristagare kan lämnas in av enheter som vårdar cancerpatienter, Cancerföreningen i Finlands medlemsorganisationer eller privatpersoner.

Rosa bandet -dagen firas fredagen den 11 oktober

Utmärkelserna delas ut på Rosa bandet-dagen 11.10. Rosa bandet-insamlingen pågår hela oktober till förmån cancerforskning. Insamlade medel används också för att stödja rådgivningstjänster för cancerpatienter och deras närstående.

Mera information:

Generalsekreterare Sakari Karjalainen (Cancerstiftelsen), tfn 0400 818 910 eller sakari.karjalainen@cancer.fi

Professor Ulla Puistola (Uleåborgs universitetssjukhus), ulla.puistola@oulu.fi

Psykoterapeut Florence Smith (Åbo universitetscentralsjukhus), tfn 040 763 3053 eller florence.schmitt@tyks.fi