Kontaktinformation

Cancerstiftelsen
Unionsgatan 22
00130 Helsingfors
växel 09 135 331

Donatortjänst
Tfn. 09 1353 3286
donationer@cancer.fi
Telefonservice på svenska tisdagar och torsdagar kl. 13-15.

Sakari Karjalainen, docent, MD
Cancerstiftelsens generalsekreterare
Tfn. 040 0818 910
sakari.karjalainen@cancer.fi

Sari Meller
Direktör för medelanskaffning
Tfn. 050 4090 550
sari.meller@cancer.fi

Kaija Laitinen
Insamlingschef för privatpersoner
Tfn. 044 2184 331
kaija.laitinen@cancer.fi

Marika Salonen
Insamlingschef, företag
puh. 050 4488324
marika.salonen@cancer.fi

Anu Koikkalainen
Marknadschef
Tfn. 050 3274 923
anu.koikkalainen@cancer.fi

Mari Vuoti
Marknadsplanerare
Tfn. 050 4700 201
mari.vuoti@cancer.fi

Testamentsdonationer:

Asta Merenmies
Kundchef
Tfn. 050 5505 113
asta.merenmies@cancer.fi

Raija Jokila
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
Tfn. 040 5903 848
raija.jokila@cancer.fi

Mona Vättö
Ekonomiplanerare
Tfn. 050 5668 830
mona.vatto@cancer.fi