Fråga om donationer

 Vill du hedra en närståendes minne med en donation till Cancerstiftelsen i stället för blommor?

Önskar du att man gratulerar dig på din bemärkelsedag genom att göra en donation?

Med donationerna stöder Cancerstiftelsen högklassig finländsk cancerforskning, upprätthåller rådgivningstjänsten för patienter och deras närstående och ger ekonomiska bidrag till mindre bemedlade cancerpatienter.

Om du har frågor om donationerna eller vår verksamhet, ta kontakt med vår Givarservice!

Vi hjälper dig gärna både per telefon och per e-post.

Tfn. 09 1353 3286
lahjoitukset@cancer.fi