Festkommitté

Festkommittén har ända sedan år 1998 ordnat olika evenemang, vilkas intäkter riktas via Cancerstiftelsen direkt till den finländska cancerforskningen.

Under årens lopp har Festkommittén redan samlat in ca 2 miljoner euro.

Årligen ordnas flera evenemang för insamling av medel. Bland de största evenemangen som Festkommittén ordnat finns den årliga vetenskapsbalen, Hyvän Tahdon Gaala 2009 och musiktävlingen Syksyn Sävel 2012 i samarbete med MTV3.

Festkommittén har en egen fond i Cancerstiftelsen, ur vilken det har delats ut betydande stipendier under årens lopp. Ur fonden har delats ut stipendier för forskning i bröstcancer, prostatacancer samt genforskning och tarmcancer.

Ur fonden beviljades år 2014 ett tvåårigt stipendium till forskningsdirektör, docent Pirjo Laakkonen och hennes forskningsgrupp för hjärntumörforskning. Cancerstiftelsens stipendienämnd väljer de forskargrupper som beviljas stipendium.

Festkommittén har 11 medlemmar, som har valt cancerforskning som mål för sitt eget frivilligarbete. Medlemmarna är påverkare inom olika områden – vars och ens arbetsinsats är mycket viktig för att insamlingsmålen ska nås.

Festkommitténs grundare och hedersordförande är kommerserådet Satu Tiivola. Hedersmedlemmar är statsrådet Riitta Uosukainen, medicinalrådet Liisa Elovainio och professor Sirpa Asko-Seljavaara.

Ordförande för den egentliga kommittén är Jaana Keho-Kosonen och vice ordförande är Marja Aarnipuro. Övriga medlemmar är: Tiina Laisi-Puheloinen, Pauliina Lajunen, Reeta Niemisvirta, Kristiina Raitala, Marja Salokangas, Laura Wilkki, Pirkko Söderman, Ansi Taulio-Korvenmaa och Heli Vähäsilta.

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare