Andra kampanjer

Vid sidan om andra insamlingar gör Cancerstiftelsen medelsanskaffning per telefon och via sin face-to-face och door-to-door verksamhet.

Syftet är att uppmuntra så många som möjligt att ansluta sig till Cancerstiftelsens månadsdonatorer. Vi ringer samtal runt omkring i landet både på finska och på svenska, medan face-to-face och door-to-door verksamheten utförs på olika orter.

Det är ofta i t.ex. Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Tavastehus och Uleåborg som du kan träffa vår glada feissare.

Månadsdonatorer behövs, eftersom en regelbunden donation är det bästa sättet att stödja långsiktigt arbete mot cancer: framgångsrik behandling av cancer baserar sig på forskningsarbete som pågått till och med i flera decennier.

 

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare