Vår historia

Cancerstiftelsens långsiktiga arbete mot cancer började efter krigen. Idag är Finland ett mönsterland i fråga om cancervård, men det återstår ännu mycket att göra.

Cancerstiftelsen grundades i Helsingfors år 1948 i syfte att skapa förutsättningar för att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Stiftarna ville framför allt åstadkomma polikliniker, där cancer skulle kunna diagnostiseras snabbt.

Snart efter att Cancerstiftelsen grundats ansökte styrelsen om medlemskap i Cancerföreningen. Cancerstiftelsen och Cancerföreningen började arbeta tillsammans år 1949 och samarbetet stadfästes år 1952.

Den första medelsinsamlingen för effektivare cancerbekämpning inleddes tillsammans med Cancerföreningen i februari 1950. President och fru Juho Kusti Paasikivi blev insamlingens beskyddare.

Målet var att förbättra cancerpatienternas usla vårdsituation och, om det kom in tillräckligt mycket medel, skapa förutsättningar för vetenskaplig forskning.

Ett av slagorden för insamlingen var ”Cancer kan besegras”.  Med detta slagord ville man upplysa folket och uppmuntra människor att söka läkare så snabbt som möjligt när de kände av symtom.

Målen uppnåddes över förväntan: tack vare betydande insamlingsintäkter kunde man inleda strålbehandlingar i Åbo och öppna ett nytt strålbehandlingshem och Finlands första cancerklinik i Helsingfors. Behandlingsresultaten blev också bättre, när de som insjuknat i cancer uppmuntrade av upplysningen sökte vård i ett tidigare skede.

Din donation behövs fortfarande

I det krigshärjade Finland låg cancervården svårt efter övriga europeiska länder, och till och med inom läkarkåren var det en allmän uppfattning att cancer var en obotlig sjukdom. Genom årtionden har Cancerstiftelsen och donatorerna avsevärt bidragit till att allt fler besegrar den svåra sjukdomen.

Idag är Finland ett mönsterland inom cancervården. Under stiftelsens första årtionden kunde endast en tredjedel av cancerpatienterna botas, idag botas redan två av tre.

Det återstår dock ännu mycket att göra. Årligen dör ca 11 000 finländare i cancer, vilket innebär att cancer är dödsorsaken för var femte finländare.

Genom att donera till Cancerstiftelsen hjälper du det fortsatta arbetet för att besegra cancer. Med din hjälp kan forskarna fortsätta leta efter genombrott och åstadkomma nya under. Tack vare din donation får de insjuknade och deras närstående också det stöd som de behöver i sjukdomens olika skeden.