Vår administration

Cancerstiftelsen är en del av Cancerorganisationerna tillsammans med Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar. Stiftelsen har ingen egen personal och därför tar personalen vid Cancerföreningen i Finland hand om skötseln av stiftelsens uppgifter. Stiftelsens generalsekreterare är med. dr, docent Sakari Karjalainen.

Utgifterna för Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet uppgick till 20,5 procent år 2019.

Styrelserna för Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland sammanträder tillsammans och de har ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.

Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse 2019 >>>

 

Medlemmarna i Cancerstiftelsens styrelse: 

Akademiker Sirpa Jalkanen, Kaarina, ordförande
Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsinki, vice ordförande
Professor Klaus Elenius, Turku
Professor (emeritus) Eero Kasanen, Helsinki
Dosent Petri Koivunen, Oulu
Ekonom Satu Marttila, Esbo
Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsinki
Professor Tapio Visakorpi, Tampere
Professor (emeritus) Eero Vuorio, Turku

Medlemmar i arbetsutskottet:

Överläkäre, direktör Vesa Kataja, ordförande
Akademiker Sirpa Jalkanen, vice ordförande
Professor Klaus Elenius
Akatemiaprofessor Jaakko Kaprio
Professor Sirpa Leppä
Ekonom Satu Marttila   
Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Medlemmar i finansutskottet:

Ekonom Satu Marttila, ordförande
Professor (emeritus) Eero Kasanen, vice ordförande
Business Direktör Lassi Kurkijärvi
Professor Tapio Visakorpi
Generalsekretarare Sakari Karjalainen
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall, sekreterare