Vår administration

Cancerstiftelsen är en del av Cancerorganisationerna tillsammans med Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar. Stiftelsen har ingen egen personal och därför tar personalen vid Cancerföreningen i Finland hand om skötseln av stiftelsens uppgifter. Stiftelsens generalsekreterare är med. dr, docent Sakari Karjalainen.

År 2016 har det fastställts nya stadgar för Cancerstiftelsen, där den nya stiftelselagen och de krav som den ställer har beaktats.

Cancerstiftelsens förvaltningskostnadsprocent år 2015 var 4,5.

Styrelserna för Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland sammanträder tillsammans och de har ett gemensamt arbetsutskott och finansutskott.

Bekanta dig med Cancerstiftelsens år 2016 >>>

Medlemmarna i Cancerstiftelsens styrelse: 

Akademiker Sirpa Jalkanen, Kaarina, ordförande
Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsinki, vice ordförande
Professor Klaus Elenius, Turku
Professor Heikki Joensuu, Helsinki
Dosent Petri Koivunen, Oulu
Ekonom Satu Marttila, Esbo
Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä
Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsinki
Professor Tapio Visakorpi, Tampere
Professor (emeritus) Eero Vuorio, Turku

Medlemmar i arbetsutskottet:

Professor Teuvo Tammela, ordförande
Akademiker Sirpa Jalkanen, vice ordförande
Professor Klaus Elenius
Akatemiaprofessor Jaakko Kaprio
Överläkäre, direktör Vesa Kataja
Generalsekreterare Sakari Karjalainen
Bankdirektör Kari Markkula

Medlemmar i finansutskottet:

Bankdirektör Kari Markkula, ordförande
Direktör Satu Marttilavice ordförande
Generalsekretarare Sakari Karjalainen
Business Direktör Lassi Kurkijärvi
Professor Tapio Visakorpi
Ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall, sekreterare

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare