Vad vi gör

Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären för inhemsk cancerforskning i Finland. Idag besegrar allt fler den svåra sjukdomen – under de första årtiondena av stiftelsens verksamhet kunde endast var tredje cancerpatient botas, men idag botas redan två av tre.

Med stiftelsens stipendier stöds både grundforskning och klinisk forskning i cancer. Cancerstiftelsen främjar också förebyggande och tidig upptäckt av cancer. Under de senaste åren har Cancerstiftelsen finansierat bl.a. utveckling av målstyrda cancerbehandlingar, forskning i bilddiagnostiska undersökningar av hjärntumörer och genterapi samt utredning av tumörernas genetik.

Cancerstiftelsens donationsfinansierade stöd till cancerforskning uppgick till totalt 8,7 miljoner euro år 2019. Stipendier utdelades till 164 forskare eller forskargrupper; den totala stipendiesumman var 7,3 miljoner euro*. Tack vare donationerna har Cancerstiftelsen kunnat bidra till att höja cancerforskningens nivå i Finland och fördubbla sin totala stipendiesumma från ca 3,5 miljoner euro (2014) till drygt 7 miljoner euro (2019).

Förutom att stiftelsen finansierade cancerforskning beviljade den också över en 700 000 euro i ekonomiskt stöd till de sämst ställda cancerpatienterna och familjer med barn som drabbats av cancer. Rådgivningstjänster och andra stödtjänster samt cancerförebyggande verksamhet finansierades med 3,4 miljoner euro.

Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse 2019 >>>

* I summan ingår fem stipendier som beviljades av Cancerföreningen i Finland.

Avgiftsfri rådgivning och stöd

Cancer väcker oro, rädsla och frågor hos både de insjuknade och deras närstående. Ingen borde dock bli ensam med en svår sjukdom.

Cancerstiftelsen upprätthåller Cancerorganisationernas avgiftsfria riksomfattande rådgivningstjänst, som erbjuder stöd och information till patienterna och deras närstående. Utan donationer skulle rådgivningstjänsten inte vara möjlig.

Personlig rådgivning ges av yrkesfolk inom hälsovården med specialisering på cancer på finska och på svenska. En skötare svarar i telefon måndagar och torsdagar kl. 10–18 och tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10–15.

Telefonrådgivning:  0800 19414

E-post*: neuvonta@cancer.fi

Online chat:  www.neuvontahoitaja.fi

 

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare