Vad vi gör

Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären för inhemsk cancerforskning i Finland. Idag besegrar allt fler den svåra sjukdomen – under de första årtiondena av stiftelsens verksamhet kunde endast var tredje cancerpatient botas, men idag botas redan två av tre.

År 2017 samlade Cancerstiftelsen in sammanlagt 10,2 miljoner euro som donationer och genom företagssamarbete. Med stiftelsens stipendier stöds både grundforskning och klinisk forskning i cancer. Cancerstiftelsen främjar också förebyggande och tidig upptäckt av cancer. Under de senaste åren har Cancerstiftelsen finansierat bl.a. utveckling av målstyrda cancerbehandlingar, forskning i bilddiagnostiska undersökningar av hjärntumörer och genterapi samt utredning av tumörernas genetik.

Cancer har ofta också betydande ekonomiska följder – sjukdomen medför oftast minskade inkomster och ökade utgifter.  Fast samhället på många sätt bidrar till att täcka kostnaderna för sjukdomen, är det offentliga skyddsnätet inte alltid tillräckligt. Därför styr stiftelsen också medel till bidrag till mindre bemedlade cancerpatienter och familjer som råkat i ekonomiskt trångmål till följd av att ett barn insjuknat i cancer.

Cancerstiftelsens verksamhetsberättelse 2017 >>>

Avgiftsfri rådgivning och stöd

Cancer väcker oro, rädsla och frågor hos både de insjuknade och deras närstående. Ingen borde dock bli ensam med en svår sjukdom.

Cancerstiftelsen upprätthåller Cancerorganisationernas avgiftsfria riksomfattande rådgivningstjänst, som erbjuder stöd och information till patienterna och deras närstående. Utan donationer skulle rådgivningstjänsten inte vara möjlig.

Personlig rådgivning ges av yrkesfolk inom hälsovården med specialisering på cancer på finska och på svenska. En skötare svarar i telefon måndagar och torsdagar kl. 10–18 och tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10–15.

Telefonrådgivning:  0800 19414

E-post*: neuvonta(at)cancer.fi

Online chat:  www.neuvontahoitaja.fi

Utöver den riksomfattande rådgivningstjänsten erbjuder också Cancerorganisationernas medlemsföreningar rådgivning på olika håll i landet. Läs mer >>>

Hjälp oss att sätta punkt för cancern 

Donatorernas stöd och Cancerstiftelsens arbete är oersättligt. Med hjälp av cancerforskningen har man avsevärt kunnat främja förebyggandet av cancer och cancerdiagnostiken och förbättra behandlingsformerna och patienternas livskvalitet.

Din hjälp behövs ändå fortfarande! Varje dag får fler än 80 finländare en cancerdiagnos. Årligen dör ca 11 000 finländare i cancer. Cancer är dödsorsaken för var femte finländare.

Cancer berör alla. Genom att donera hjälper du oss att sätta punkt för cancern.  Tee lahjoitus nyt >>

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare