Penningutdelnings­modellen

Största delen av de medel som Cancerstiftelsen samlar in riktas till cancerforskning. Cancerstiftelsen finansierar cancerforskning genom att bevilja stipendier och understöda Cancerregistret och den forskning som Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut bedriver. Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskningen i Finland.

År 2017 var finansieringssumman 6,3 miljoner euro. Huvudsakligen beviljas stipendier direkt för långsiktiga forskningsprojekt, med stiftelsen delar också ut resestipendier och doktorandstipendier samt stipendier för psykosocial forskning.

Cancerregistret, som stöds av Cancerstiftelsen och utgör en del av Cancerorganisationerna, upprätthåller en databas över alla cancerfall som konstaterats i Finland sedan år 1953. Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut, som Cancerstiftelsen stöder, finansierar i sin tur bl.a. forskarbefattningar, såsom forskningsprofessurer, befattningar som seniora cancerforskare och postdoktorala forskare, samt delar ut stipendier.

Utöver cancerforskningen understöder Cancerstiftelsen Cancerorganisationernas arbete för att stödja de insjuknade och deras närstående. I den riksomfattande rådgivningstjänsten, som Cancerstiftelsen stöder, svarar yrkesutbildade inom hälsovården på frågor om cancer och ger information, stöd och råd till patienter, deras närstående och andra som oroar sig för cancer per telefon och e-post eller i realtid i webbdiskussioner.

Bidrag ges förutom till Cancerföreningen i Finland till dess medlemsföreningar, som erbjuder olika stöd- och rådgivningstjänster till patienter och deras närstående.

Till Cancerstiftelsens stödformer hör också ekonomiskt stöd till cancerpatienter och deras familjer.

 

Stöd arbetet mot cancer och gör en donation.

Betalningsförmedlare